Teknoloji  Tasarım, Teknoloji ve Tasarım, Teknoloji ve Tasarım Dersi Dokümanları

7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Konuları

Teknoloji ve Tasarım Öğreniyorum Kavramları

Engelsiz Hayat Teknolojileri

 

Teknoloji Tasarım Ders Planı Örnekleri

 

Uygulama Esasları

8. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

8. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Konuları

 

Teknoloji Tasarım Formları

Teknoloji Tasarım Günlük Ders Planı

Yazılı Sınav Örneği

Görsel İletişim Tasarımı

Mimari Tasarım

Teknoloji ve Tasarım Seminer Notları

Günümüzde teknoloji; temel ve uygulamalı bilimlerin verilerinin yaratıcı süreçler içerisinde üretime dönüştürülmesini, kullanımını ve toplumsal etkilerinin çözümlenmesini kapsayan bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Bu yaklaşım, teknolojinin toplumsal her türlü etkinliğin içinde bir süreç olarak yer aldığı gerçeğini vurgular. Teknoloji, insan hayatının kalitesini artırmak amacıyla yaratıcılık ve zekânın; bilim, sanat, mühendislik, ekonomi ve sosyal çalışmayla oluşturulan bir bireşimidir. Herhangi bir şeyi daha iyi, daha hızlı, daha kolay, daha ekonomik ve daha verimli yapma girişimidir.

Tasarım, zihinde canlandırılan biçimdir. Bu tanımlamada zihinsel süreçlerin kullanımı ön plana çıkmaktadır. Farklılıkları bulma, hayal kurma, sorgulama, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, akıl yürütme gibi üst düzey zihinsel süreçlerin tasarım yapmada önemli bir yeri vardır.

Teknoloji ve tasarım dersi nedir?

Teknoloji ve tasarım ürün geliştirme sürecine yönelik olduğundan ve insan hayatını doğrudan etkilediğinden birlikte ele alınmalıdır. Teknoloji ve tasarım birbirini doğrudan etkileyen kavramlardır. İkisi arasındaki ilişki özne ile nesne arasındaki ilişki gibidir. Bu ilişkide öncelikli zihinsel süreç olarak yaratıcılık, karşımıza çıkmaktadır.

Teknoloji ve tasarım ilişkisinin geliştirilmesi bireyin yaratıcılık düzeyinin geliştirilmesi ile mümkün olabilir. Yaratıcılığın geliştirilebilmesi dış uyarılara açık ve alıcı olmakla birlikte duygu, istek, hayal gücü ve iç tepkilerinin de bilincinde olmasını gerektirmektedir (Çellek T. 2003).

Teknoloji ve Tasarım dersinin verileceği yaş grubunun en önemli özelliği, gruba ait olma ve grup üyeleri içinde etkili olma isteğidir. Bu durum yaratıcılığı engelleyen bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak uygun şekilde motivasyonun sağlanması, grup dinamiğinin, hayal gücünün ve iş birliğinin geliştirilmesi ve bunu sağlayacak öğretim süreçlerinin kullanılması bu durumu olumlu hâle dönüştürür.  Dersin Öğretim Programını indirmek için tıklayınız...

Teknoloji ve Tasarım Günlük Ders Planını indirmek için tıklayınız...

Teknoloji ve Tasarım Öğretmenlerinin Talepleri ve İnovasyon Eğitimi

Teknoloji Tasarım Öğretim Programının Temelleri

Teknoloji ve Tasarım Öğretim Programı'nın Amaçları

Teknoloji ve Tasarım  Dersinin Felsefesi

Öğretmen ve Öğrenci Rolleri

Benimsenen Strateji ve Yöntemler

Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım

Ölçme ve Değerlendirme Anlayışı

Teknoloji ve Tasarım Öğrenme Alanları ve Üniteleri

Teknoloji Tasarım Üniteleri

Programın Uygulanma Esasları

Bilgisayar Destekli Tasarım

Engelsiz Hayat Teknolojileri

Tasarım Odaklı Süreç

Neden Teknoloji ve Tasarım?

Biyotaklit Nedir?

Ergonomi Nedir? / Bunu Ben Yaptım

Mizanpaj Nedir? Nasıl Yapılır?

Tanıtım ve Pazarlama

Teknoloji Tasarım Atölyesi

Teknoloji ve Tasarım Not Verme

Teknoloji Tasarım Kapakları

Teknoloji Nedir? Tasarım Nedir?

Teknoloji ve Tasarım Sorunları

 

İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Tasarım  Yahya KARAKURT