Bilgisayar Destekli Tasarım ve Akıllı Ürünler

Bu ünitede öğrencilerin üç boyutlu tasarım bilgisi ve akıllı ürünleri öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Tasarımı için taslak çizimler yapar.
Gerçek hayatta karşılaştığı probleme ilişkin düşünülen çözüm önerisi kağıt üzerinde üç boyutlu gösterilir.
Taslak çizimlerini bilgisayar yardımıyla üç boyutlu görsellere dönüştürür.
Bilgisayar destekli tasarım yapılırken üç boyutlu resim ve grafik işleme yazılımları açıklanarak bu yazılımlardan en az bir tanesi kullanılmak suretiyle görsel oluşturulması üzerinde durulur.

 

Sensör teknolojisinin günlük hayattaki uygulamalarını fark eder.
Fotoselli araçlar, sensörlü aydınlatmalar gibi teknolojilerin nasıl çalıştığı üzerinde durulur.
İ
nternete bağlı teknolojik araçların günlük hayattaki kullanımlarına örnekler verir.
ATM, taşıt tanıma sistemi, akıllı ev sistemi, modem, navigasyon vb. üzerinde durulur.
Akıllı ürün kavramına uygun olarak gelecekte kullanılabilecek bir ürün tasarlar. Gelecekte karşılaşılabilecek problemin belirlenmesi, tanımının yapılması ve tanımlanan problemin çözümüne ilişkin akıllı bir ürün tasarlanması üzerinde durulur.


Bilgisayar Destekli Tasarım Nedir? / Akıllı Ürünler Nedir?  / Akıllı Ürün Örnekleri / Akıllı Geleceğimiz /  Perspektif Çizim Nedir? / 3D Çizim Örnekleri / 3D El ÇizimiSketchUp Başlangıç Eğitimi / Tinkercad 3D Tasarım / Sensör Teknolojileri / Nesnelerin İnterneti / Fotosel Nedir?