Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuz Kitabı

Sonuç olarak öğretim programlarında “birey” olmanın aynı zamanda çok daha geniş bir “dünya ailesi”ne ait olmak olduğunun bilincine varacak, yaşadığı topluma ve ülkesine, toprağına samimi bir hisle bağ kuracak, bilim ve teknolojiyi etkin şekilde kullanarak ve gerekli teknik bilgi, birikim, beceri ve yeterliliklere sahip kuşaklar yetiştirmek hedeflenmiştir.

 

Farklı disiplinlerin bir arada olduğu ama nihayetin sadece bu disiplinlerin toplamından ibaret olmadığı, kendi niteliklerini taşıyan bir “bütün”e sahip ve aynı zamanda disiplinler arası etkileşimin açık olduğu bir yaklaşımla sadece hedef değil, yolu da inşa eden bir içerikle öğretim programları hazırlanmıştır.

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı değerler eğitimi açısından öğrencilerin genel anlamda sağlıklı, tutarlı ve dengeli bir kişilik geliştirmelerini amaçlar. Bunun yanında öğrencilere iyi insan ve iyi vatandaş olmalarını sağlayacak bilgi, beceri, tutum, davranış ve alışkanlıklar kazandırmak hedeflenmiştir.

Bu noktadan hareketle insan ilişkilerini düzenleyen dürüstlük, sabır, duyarlılık, öz saygı, çalışkanlık, dostluk, arkadaşlık, öz kontrol, saygı, sevgi, hoşgörü, sorumluluk, paylaşma, vatanseverlik, adalet, iş birliğine önem verme, özgürlük, yardımseverlik, aile birliğine önem verme, öz güven ve eşitlik gibi değerlere açık veya örtük şekilde Program’da yer verilmiştir.

Yeni müfredatla ilgili tüm konular için tıklayınız...  Teknoloji Tasarım öğretim programı kitabını indirmek için tıklayınız...

Yahya KARAKURT /  Diğer Yazıları /Hayal Gücünün Tavanı Var mıdır? / Teknoloji ve Tasarım Dersinde Başarılı Olmak

 Reklamlar

 

Teknoloji Tasarım Öğretim Programının Temelleri

Teknoloji ve Tasarım Öğretim Programı'nın Amaçları

Öğretmen ve Öğrenci Rolleri

Benimsenen Strateji ve Yöntemler

Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım

Ölçme ve Değerlendirme Anlayışı

Teknoloji ve Tasarım Öğrenme Alanları ve Üniteleri

Teknoloji Tasarım Üniteleri

Programın Uygulanma Esasları

Bilgisayar Destekli Tasarım

Engelsiz Hayat Teknolojileri

7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

8. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

Teknoloji Tasarım Sunuları

Biyotaklit (Biyomimetrik,Biomimicry)

Ergonomi Nedir? / Bunu Ben Yaptım

Mizanpaj Nedir? Nasıl Yapılır?

Tanıtım ve Pazarlama

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt