Bunu Ben Yaptım, Bunu Ben Yaptım Teknoloji ve Tasarım Sergisi

Bu ünitede öğrencilerin ders içinde yaptıkları bütün ürünleri veya seçtikleri ürünleri, öğretim yılı sonunda okul yönetimi, ders öğretmenleri ve velilerin de katılımlarıyla “Bunu Ben Yaptım” etkinliğinde görsel, sözel ve çoklu ortam sunularıyla birlikte sergilemeleri hedeflenmektedir. Öğrenciler sunumlarında ürünlerini sözel olarak anlatabilecekleri gibi tanıtım kartı, afiş, el broşürü gibi materyaller hazırlayarak da sergileyebilirler.

 

Sergileyeceği ürün veya ürünlerini sunar.
Sergilenecek ürün veya ürünler için tanıtım materyalleri
(kısa film, bilgisayar destekli sunum, tanıtım kartı, afiş, el broşürü vb.) hazırlanır.


Bunu Ben Yaptım Sergisi / Akıllı Ürünler / Yapay Zeka / Yenilebilir Enerji / Enerjinin Dönüşümü / Sensör Teknolojileri / “Gelişen Beyin”  Yenilikçilik