8. Sınıf Teknoloji Tasarım, Teknoloji ve Tasarım 8. Sınıf İşlenişi, 8. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Konuları

Hayatımızı kolaylaştıran birçok yenilik, bilimsel araştırmalarla geliştirilen teknolojilerin tasarım yolu ile ürün hâline gelmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Teknoloji ve Tasarım Dersi, bilimsel araştırma, teknoloji ve tasarım arasındaki ilişkileri açıklamayı ve bu konuda farkındalık yaratmayı hedeflemektedir.
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nı başarılı olarak tamamlayan tüm öğrencilerin teknoloji ve tasarım okuryazarı bireyler olarak yetişmesi vizyon olarak benimsenmiştir.

Teknoloji ve Tasarım 8. Sınıf Ünitelerinin İşlenişi
A.TEKNOLOJİ VE TASARIMIN TEMELLERİ
İnovatif Düşüncenin Geliştirilmesi ve Fikirlerin Korunması (Sunum, çizim ve patent araştırması)
Bu ünitede değişime olan istek, yeniliğe açıklık, inovasyon (yenilik) türleri, AR-GE (araştırma-geliştirme), sürdürülebilirlik; özgün fikirlerin kullanım hakları, koruma yöntemleri ve çeşitleri; patent belgesi, faydalı model belgesi, marka tescili, endüstriyel tasarım tescili ile fikirlerin korunmasının teknolojik ilerlemeye katkısı konularının öğretilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca inovasyonda beş işlem basamağının (böl, birleştir, çıkart, çoğalt ve simetriyi boz) kullanımına yer verilir. Öğrenciler insan hayatını kolaylaştıracak inovatif fikirlerini listeler. Bunlardan bir tanesini seçip bu fikrini kağıt veya karton üzerine çizecektir. İsteyen öğrenci Patent belgesi, faydalı model belgesi, başvuru formuna göre çizimini yapar. Sonra bulduğu fikri arkadaşlarına sunumunu yapar.  Bulduğu inovasyonunun Türk Patent ve Marka Kurumunun sitesinde olup olmadığına dair patent veya faydalı model araştırması yapacaktır.

 

B.TASARIM SÜRECİ VE TANITIM (Sunum ve Çizim)
Bu ünitede öğrencilerin tasarım ürünlerinin markalaşmasına yönelik tanıtım ve pazarlama stratejileri geliştirmesi amaçlanmıştır.
Bu ünitede öğrencilerin üç boyutlu tasarım bilgisi ve akıllı ürünleri öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

1. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Akıllı Ürünler

Pespektif hakkında bilgi verilir. Öğrenciler iki boyuttan üç boyutlu (3D) çizimi öğrenir. İsteyen öğrenciler 3D çizim örnekleri bilgisayarda yapabilir. Bilgisayar ortamında yapamayanlar kağıt üzerinde çizebilir. Akıllı sistemler hakkında bilgi verilir. Öğrenci gelecekte karşılaşılabilecek bir problem belirleyip bu problemin çözümüne ilişkin akıllı bir ürün çizecekler.
2. Tanıtım ve Pazarlama
Mevcut bir şirket veya kuruma ait kurumsal kimlik çalışmalarını ve pazarlama tekniklerini inceler. Var olan bir şirket ya da hayali bir şirkete marka, logo , slogan, reklam vb. tanıtım çizimleri yapacaklardır.
C. YAPILI ÇEVRE VE ÜRÜN (Sunum ve Çizim)
Bu ünitede öğrencilerin görsel iletişim tasarımı fikrini ifade edecek sunum, mizanpaj (sayfa düzenlenmesi) ve farklı grafik tasarımlar üretmesi amaçlanmaktadır.
1. Görsel İletişim Tasarımı

Bu ünitede iletişim ve iletişim araçları hakkında bilgi verilir. Grafik tasarım eleman ve ilkeleri çocuklara tanıtılır. Öğrenciler bir ürüne marka bulur, markanın logosunu çizer ve akılda kalıcı bir slogan bulurlar. Mizanpaj ilkeleri anlatılacak.Öğrenciler bu ilkelere göre de bir gazete sayfası, afiş, dergi, broşür sayfası veya kitap kapağı hazırlayacaklar.
2. Ürün Geliştirme

Çevresindeki ürünleri ergonomik açıdan değerlendirir. Bir üründe değişik bir ergonomik tasarım yapar.
3. Mühendislik ve Tasarım

Öğrenciler mühendislik tasarım sürecini kullanarak bir ürün düşünür ve düşüncesini çizimle anlatır.
4. Doğadan Tasarıma

Biyotaklit ve  biyotaklit örnekleri hakkında bilgi verilir. Öğrenciler günlük hayatlarında karşılaşılan bir sorunun çözümüne yönelik biyotaklit ürün tasarımının çizimi istenir.


Ç. İHTİYAÇLAR VE YENİLİKÇİLİK
Bu ünitede öğrencilerin kara, su, hava ve uzay ulaşım teknolojileriyle ilgili bilgi sahibi olmaları ve tasarım yapmaları amaçlanmıştır.
Ulaşım Teknolojileri

Bu ünitede kara,hava ,su, uzay ulaşım teknolojileriyle ilgili bilgi verilir. Ulaşım araçlarının tasarımında dikkate alınan temel prensipleri (Yakıt tasarrufu, sürtünme, aerodinamik, konfor, ergonomi, maliyet) gibi faktörler hakkında bilgi verilir. Öğrencilerden öğrendiği tasarım ve ulaşım teknolojisi bilgisini kullanarak kara, su, hava ve uzay ortamlarının en az iki tanesinde çalışabilecek bir araç tasarlamaları istenir. Öğrencilerin hayal ürünü bir ulaşım aracı ürün olarak ortaya çıkarırlar.
D. TASARIM VE TEKNOLOJİK ÇÖZÜM
Bu ünitede öğrencilerin Program boyunca teknoloji ve tasarımla ilgili elde ettikleri kazanımları kullanarak özgün bir ürün tasarlamaları, geliştirdikleri bir ürünün markalaşmasının ve tanıtımının nasıl olabileceği üzerine düşünmeleri ve yaptıkları uygulamaları sergilemeleri amaçlanmaktadır.
1. Özgün Ürünümü Tasarlıyorum

Öğrenciler sene başından beri ortaya çıkardığı fikirlerden birisini seçer ya da yeni bir fikri somut bir ürüne dönüştürürler.
2. Bunu Ben Yaptım

Öğrenciler yapmış oldukları projelerden bir tanesini seçer, tanıtım afişi hazırlayarak sergiye katılır ve ürünlerini tanıtırlar.
Ayrıca teknoloji tasarım okuryazarı bireyler, tasarım problemlerinde mutlak doğrunun olmadığını; kullanıcı ihtiyaç ve beklentilerine göre her zaman yaratıcı çözümler sunmanın mümkün olduğunu; tasarım faaliyetlerinin gelişen teknolojinin de yardımıyla sürekli değişen, gelişen bir eylem olduğunu kavrar ve benimser.
Tasarım becerisi, bireyin içinde bulunduğu kültürel ve toplumsal yapı,yaşam deneyimi ile bireyin özniteliklerinin bir sonucu olarak geliştirilebilir.

Teknoloji ve Tasarım Dersi 7. Sınıf Konuları ve İşlenişi / Teknoloji Tasarım Değerler Eğitimi

Teknoloji ve Tasarım Zümreleri için tıklayınız....   Teknoloji ve Tasarım Dersi Tüm Formları görmek için tıklayınız...  Teknoloji Tasarım Projeleri