8. Sınıf Teknoloji Tasarım, Teknoloji ve Tasarım 8. Sınıf

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın Vizyonu
Hayatımızı kolaylaştıran birçok yenilik, bilimsel araştırmalarla geliştirilen teknolojilerin tasarım yolu ile ürün hâline gelmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Teknoloji ve Tasarım Dersi, bilimsel araştırma, teknoloji ve tasarım arasındaki ilişkileri açıklamayı ve bu konuda farkındalık yaratmayı hedeflemektedir.

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nı başarılı olarak tamamlayan tüm öğrencilerin teknoloji ve tasarım okuryazarı bireyler olarak yetişmesi vizyon olarak benimsenmiştir.

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuz Kitabı İndir...

 
7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

8. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

Teknoloji Tasarım Programı Değerlendirme Raporu

Teknoloji Tasarım Projeleri

Teknoloji ve Tasarım Dersi Hizmetiçi Eğitim Semineri

Teknoloji ve Tasarım Seminer Notları

Yeni Müfredat Değerlendirme

Engelsiz Hayat Teknolojileri

Teknoloji Tasarım Ders Planı Örnekleri

Yazılı Sınav Örneği

Görsel İletişim Tasarımı

Mimari Tasarım

 

Teknoloji ve Tasarım 8. Sınıf Ünitelerinin İşlenişi

A.TEKNOLOJİ VE TASARIMIN TEMELLERİ

İnovatif Düşüncenin Geliştirilmesi ve Fikirlerin Korunması

Bu ünitede değişime olan istek, yeniliğe açıklık, inovasyon (yenilik) türleri, AR-GE (araştırma-geliştirme), sürdürülebilirlik; özgün fkirlerin kullanım hakları, koruma yöntemleri ve çeşitleri; patent belgesi, faydalı model belgesi, marka tescili, endüstriyel tasarım tescili ile fkirlerin korunmasının teknolojik ilerlemeye katkısı konularının öğretilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca inovasyonda beş işlem basamağının (böl, birleştir, çıkart, çoğalt ve simetriyi boz) kullanımına yer verilir.

B.TASARIM SÜRECİ VE TANITIM

Bu ünitede öğrencilerin tasarım ürünlerinin markalaşmasına yönelik tanıtım ve pazarlama stratejileri geliştirmesi amaçlanmıştır.

Bu ünitede öğrencilerin üç boyutlu tasarım bilgisi ve akıllı ürünleri öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

1. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Akıllı Ürünler
2. Tanıtım ve Pazarlama

C. YAPILI ÇEVRE VE ÜRÜN

Bu ünitede öğrencilerin görsel iletişim tasarımı fikrini ifade edecek sunum, mizanpaj (sayfa düzenlenmesi) ve farklı grafik tasarımlar üretmesi amaçlanmaktadır.

1. Görsel İletişim Tasarımı
2. Ürün Geliştirme
3. Mühendislik ve Tasarım
4. Doğadan Tasarıma

Ç. İHTİYAÇLAR VE YENİLİKÇİLİK

Bu ünitede öğrencilerin kara, su, hava ve uzay ulaşım teknolojileriyle ilgili bilgi sahibi olmaları ve tasarım yapmaları amaçlanmıştır.

Ulaşım Teknolojileri

D. TASARIM VE TEKNOLOJİK ÇÖZÜM

Bu ünitede öğrencilerin Program boyunca teknoloji ve tasarımla ilgili elde ettikleri kazanımları kullanarak özgün bir ürün tasarlamaları, geliştirdikleri bir ürünün markalaşmasının ve tanıtımının nasıl olabileceği üzerine düşünmeleri ve yaptıkları uygulamaları sergilemeleri amaçlanmaktadır.

1. Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
2. Bunu Ben Yaptım

Ayrıca teknoloji tasarım okuryazarı bireyler, tasarım problemlerinde mutlak doğrunun olmadığını; kullanıcı ihtiyaç ve beklentilerine göre her zaman yaratıcı çözümler sunmanın mümkün olduğunu; tasarım faaliyetlerinin gelişen teknolojinin de yardımıyla sürekli değişen, gelişen bir eylem olduğunu kavrar ve benimser. Tasarım becerisi, bireyin içinde bulunduğu kültürel ve toplumsal yapı,yaşam deneyimi ile bireyin özniteliklerinin bir sonucu olarak geliştirilebilir. ÖĞRETİM PROGRAMINDA DEĞERLER EĞİTİMİ

Teknoloji ve Tasarım 7. Sınıf

 

Teknoloji Tasarım Öğretim Programının Temelleri

Teknoloji ve Tasarım Öğretim Programı'nın Amaçları

Öğretmen ve Öğrenci Rolleri

Benimsenen Strateji ve Yöntemler

Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım

Ölçme ve Değerlendirme Anlayışı

Teknoloji ve Tasarım Öğrenme Alanları ve Üniteleri

Teknoloji Tasarım Üniteleri

Programın Uygulanma Esasları

Bilgisayar Destekli Tasarım

Engelsiz Hayat Teknolojileri

7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

8. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

Teknoloji Tasarım Sunuları

Biyotaklit (Biyomimetrik,Biomimicry)

Ergonomi Nedir? / Bunu Ben Yaptım

Mizanpaj Nedir? Nasıl Yapılır?

Tanıtım ve Pazarlama

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt