Mizanpaj Nedir? Mizanpaj (Sayfa Düzeni) Nasıl Yapılır?

Mizanpaj, kelime anlamı olarak gazete dergi gibi yayınlarda sayfa düzenidir. Görsel sunum, mizanpaj (sayfanın düzenlenmesi) ve kompozisyonlar üretmek anlamındadır.
Gazetecilikte ve dergi sayfalarında haber kadar önemli bir unsur da okuyucuya hangi mesajın en iyi şekilde nasıl aktarılacağını tayin etmektir. Mizanpaj veya sayfa düzeni denilen bu çalışma kişileri etkilemekte ve haberi ya da verilmek istenen mesaja odaklanmayı sağlar. Sağlam bir mizanpaj ve düzenli bir içerik yayın organlarının önemini artırır.

 


Görsellik Neden Önemli;
Araştırmalar, insan beynindeki bilgilerin %90’ının görsel unsurlardan oluştuğunu belirtirken yazı veya metin bilgilerinin görsel algılamalara göre daha yavaş olduğunu belirtir.
Yine araştırmalara göre, görsel alanda önemli bir unsur olan fotoğraf, ürünlerin tanıtımında güçlü somut bir araçtır. Ayrıca tanıtımda ürünün içeriğine uygun seçilen bir imgenin etkisi, içeriğe uygun olmayan imgelere göre %94 daha etkilidir.


 

Mizanpajın gerçekten de göz ardı edilmemesi gerekir. Günümüzde içerik yanında görsel sunum da önemlidir. Düzenli, bir görünüm verilmek istenen mesajı daha da önemli kılar. Mizanpaj görselliği günümüzde daha çok bilgisayar destekli yapılmaktadır. Afiş, gazete,borşür, katalog,kartvizit, dergi vb. medya organları için çok önemlidir. Yayınların kullanıcıya daha etkili, daha düzenli ve daha kullanışlı bir şekilde nasıl sunulacağının cevabını mizanpaj (dizgi) vermektedir.
Teknolojinin gelişmesine paralel olarak mizanpaj işlerini daha fonksiyonel olarak yapabilen çeşitli programlar vardır. Corel Draw, Adobe Indesign, Adobe Illustrator, Quark Express (Gazete mizanpajı için) vb. gibi programlar tasarımcıların en çok kullandığı programlar arasındadır.

Mizanpaj Nasıl Yapılır?
-Zihinsel tasarım
-Kabataslak çizim
-Tasarımın prototipinin kağıda aktarımı
-İçeriğe uygun görselin seçimi
-Yazım puntosu ve başlık seçimi
-Etkili bir yazı tipi
-Grafik kurgulama
-İçerik ve görsel sıralamanın uyumu

Elinize aldığınız herhangi bir gazete veya dergiyi inceleyin. Sizin en çok ilginizi çeken, okumanız için size ilginç gelen yazıları ve görsel resimleri veya ilk anda sizi etkileyenleri dikkat ettiğinizde sayfa tasarımının/mizanpajın sağladığı görselliğin olduğunu görebilirsiniz.
Yapılan araştırmalar, 200 satırlık yazıların %40 veya %50’sinin başlıkla son paragraf arasında okunmadığını göstermektedir. Böylesi bir yazıyı sonuna kadar okumadan etkili olan bir başka önemli neden ise o yazıda kullanılan üst başlık, ana başlık ve alt başlıkların ilginizi çeker, yazıyı okumak için merak uyandırır içerikte yazılmış olmasıdır. Bu nedenledir ki; özellikle gazete ve dergi sayfa tasarımlarında eldeki bilgiler, önem sırasına göre ve okurun ilgisini çekecek, rahat okuma kolaylığı sergileyecek şekilde yerleştirilmelidir.
Modern gazete ve dergi yayıncılığında içeriğin zenginliğinin yanı sıra o yayının tanınmasını ve başarılı olmasını sağlayan en önemli unsur sayfa tasarımı ile yaratılan görsel imajdır.

Yahya Karakurt / Eğitimci- Yazar / Diğer Yazıları / İnovatif Düşünebilmek! / İnovasyon ve İnovatif Düşünce / Görsel İletişim Tasarımı

Mizanpaj Örnekleri / Kitap Kapak Tasarımları / Afiş Nedir? / Logo Nedir? / Örnek Reklamlar / İlginç Afişler / Görsel İletişim Tasarımı Nedir?