Görsel İletişim Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı Teknoloji ve Tasarım

Bu ünitede öğrencilerin görsel iletişim fikrini ifade edecek sunum, mizanpaj (sayfa düzenlenmesi) ve farklı grafik tasarımlar üretmesi amaçlanmaktadır.
Görsel iletişim kavramını açıklar. İletişim, iletişim türleri, iletişim ve görselliğin insanla ilişkisi üzerinde durulur.
Grafik tasarım eleman ve ilkelerini kullanarak ürün tasarlar.
Hayali bir kurum, kuruluş veya ürün üzerinde sanat/tasarım elemanları çizgi, renk, doku, mekân, biçim/form ile denge, simetri, vurgu, ritim, çeşitlilik, hareket, oran-orantı, bütünlük vb. sanat/tasarım ilkelerini kullanarak logo veya amblem tasarlaması üzerinde durulur.
Tasarladığı grafik tasarım ürününü geri bildirimler doğrultusunda yeniden yapılandırır.
Yayın grafiği tasarımı kavramını açıklar.
Kitap, dergi ve gazete gibi masaüstü yayıncılık ürünlerinden örnekler üzerinde durulur.

 


Mizanpaj ilkelerini açıklar.
Bir gazete veya derginin sayfa düzenini (mizanpaj) oluşturan çeşitli öğelerin açıklanması; bir sayfa tasarımında anlatımı oluşturan (kompozisyonun) vurgu, odak noktası oluşturma, birlik, elemanlar arası geçiş, çeşitlilik ve karşıtlık gibi temel bileşenler üzerinde durulur.
Mizanpaj ilkelerini kullanarak bir tasarım oluşturur.
Kitap, dergi ve gazete gibi masaüstü yayıncılık ürünlerinden biri, grup çalışması yapılarak tasarlanır.
Seçtiği herhangi bir ürün için tanıtım ve pazarlama tekniklerini uygular.
Tanıtım ve pazarlama teknikleri olarak marka, reklam senaryosu ve reklam filmi hazırlatılır.
Reklam Öykü Panosu

Görsel İletişim Tasarımı Nedir? / Mizanpaj / Mizanpaj Örnekleri / Afiş  / Logo  / Örnek Reklamlar / Ambalaj Tasarımları / İlginç Afişler / Kitap Tasarımları