Görsel İletişim Tasarımı Nedir?

Görsel İletişim Tasarımı, teknoloji, tasarım ve yaratıcılığı birleştirerek iletişim kuran yaratıcı bir süreçtir. Günümüz tasarım ve alanlarında, reklamcılık, yeni medyaların doğarak kendi dinamiklerini oluşturması zorunlu kılmaktadır. Zira gelenekçi,  kendini yenilemeyen iletişim yöntemleri yetersiz kalmaktadır. Eski yöntemleri kullanmaya çalışan kurumlar bir bakıma kendi sonlarını  getirmektedirler.

Tüm medyalara, tasarım teknolojilerine, ürün ve hedef kitle arasında kalan tasarım problemine çözüm üretebilecek yeni uzmanlık alanı doğmuştur, bu çok geniş kapsamlı alan;
Görsel İletişim Tasarımı'dır. Temeli çizim yeteneğine ve yaratıcılığa dayanır.Doğrudan göze, görsel algıya hitap eden bir iletişim biçimi olarak tanımlamak mümkündür. Görsel iletişimin dönüşümunü̈ mağara duvarlarındaki hayvan resim imgelerinden, dumanla yapılan iletişime ve nihayet günümüz sinema, televizyon ve internet teknolojisine kadar geniş yelpazeyi kapsamaktadır.

Görsel iletişimin ilgi alanı; piktogramlar (zararlılık işaretleri), kavramsal fotoğraflar, jest ve mimik hareketleri, renkler, reklamlar, illüstrasyonlar, grafikler, resimler ve her türlü diğer görsel imgeleri kapsamaktadır. Görsel iletişimin etkisi ve gücü sadece ürünlerin tanıtımı ve pazarlamasıyla değil, insanın toplumda birey olarak gerek çalışma alanında gerekse özel yaşamında sürekli görsel iletişim ile iç içe olmasıyla da kendini gösterir.

Görsel iletişim teknoloji, yaratıcılık, iletişim ve tasarımı içinde barındıran disiplinler arası etkileşimlerle biçimlenen dinamik bir alandır. Bu alan, görsel ihtiyaçların problemlerini belirleyip, iletişimi sağlayacak etkili görsel çözümler kurgulama ve üretme üzerine kurguludur.

 


Görsellik Neden Önemli;
Araştırmalar, insan beynindeki bilgilerin %90’ının görsel unsurlardan oluştuğunu belirtirken yazı veya metin bilgilerinin görsel algılamalara göre daha yavaş olduğunu belirtir.
Yine araştırmalara göre, görsel alanda önemli bir unsur olan fotoğraf, ürünlerin tanımında güçlü somut bir araçtır. Ayrıca tanıtımda ürünün içeriğine uygun seçilen bir imgenin etkisi, içeriğe uygun olmayan imgelere göre %94 daha etkilidir.


 Görsel İletişim Uzmanı Kimdir?
Görsel medya organlarında çalışan; iletişime ek olarak sanat disiplinine ve dijital medyaya da hakim, bilgisayar temelli iletişim teknolojilerini çok iyi şekilde kullanan, video, fotoğraf, ses, grafik, yazı, üç boyutlu tasarım, animasyon tasarımını gerçekleştiren kişiler
"Görsel İletişim Uzmanı" olarak bilinir. Daha sade tanımıyla, televizyon ve sinema grafiklerinin, bilgisayar yazılımlarının ekran düzenlemelerini tasarlayan kişilerdir.

Görsel İletişim Tasarımı / Mizanpaj / Mizanpaj Örnekleri / Afiş  / Logo  / Örnek Reklamlar / Ambalaj Tasarımları / İlginç Afişler / Kitap Kapak Tasarımları