Mühendislik ve Tasarım, Mühendislik ve Tasarım Ünitesi

Mühendis, bilim insanlarının ürettiği teorik bilgiyi tekniker ve teknisyenlerin uygulayabileceği pratik bilgiye dönüştüren kişidir. Günümüzde tasarım; var olan bir alanda üretimin ön safhasını oluşturan, hayal merak ve düşüncenin çizgiye aktarımıdır.
Bu ünitede öğrencilerin mühendislik ve tasarım ilişkisi,
robotik teknoloji ve mühendislerin kullandığı tasarım süreci hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
Mühendislik ve tasarım ilişkisini ifade eder.
Mühendislik alanları ile tasarım boyutu arasındaki ilişki üzerinde durulur.

 


Çevresindeki ürünleri mühendislik ve tasarım kavramları açısından ilişkilendirir.
Mühendislik tasarım sürecindeki sınırlılıkları değerlendirir.
Tasarım sürecinde dikkate alınması gereken zaman, kültür, mekân, bütçe gibi sınırlılıklardan bahsedilir.
Mühendislik tasarım sürecini kullanarak bir ürün tasarlar.
İhtiyaç veya problem içeren bir senaryo verilmesi ve bu senaryodaki ihtiyaç yahut problemi, iş birliği ile belirli sınırlılıkları dikkate alarak çözen bir ürün geliştirilmesi üzerinde durulur.
Ezber eğitimden uzak, düşünen, sorgulayan, üreten bir nesil için… www.gelisenbeyin.net / gelişimin adresi...
Mühendislik ve Tasarım İlişkisi / Robotik Teknoloji ve Mühendislik / Robot Nedir? / Mühendislik ve Tasarım Video / Ürün Geliştirme

Teknoloji Tasarım Projeleri / Akıllı Ürünler / Yapay Zeka / Yenilebilir Enerji / Enerjinin Dönüşümü / Sensör Teknolojileri