Mühendislik ve Tasarım, Mühendislik ve Tasarım İlişkisi

Mühendis, insanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı çeşitli yapılar yol, köprü, bina, peyzaj, çevre gibi şehircilik ve imar dışı alanların ilkeleri, bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, gemi, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimsedir. Modern anlamda mühendis, bilim insanlarının ürettiği teorik bilgiyi tekniker ve teknisyenlerin uygulayabileceği pratik bilgiye dönüştüren kişidir.
Tasarım; var olan bir alanda üretimin ön safhasını oluşturan, hayal merak ve düşüncenin çizgiye aktarımıdır.
Tasarlamak sözcüğü ile de; işaretlemek, iz bırakmak, not etmek, altını çizmek, damga vurmak, özgün olmak, biricik ve tek olmak, belirginleştirmek, ayrıştırmak eylemleri vurgulanıyor.
Tasarım belirli bir ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak sistematik bir plan dahilinde yürütülen teorik ve uygulamalı çalışmalar bütünü olarak tanımlanır. Bununla birlikte mühendislik tasarımı kavramı yalnızca çözüm üretmekten ibaret değildir. Örneğin bir problem tespit etmiş ve bunu kağıt üzerinde tasarıma dönüştürmüş olabilirsiniz. Hatta oldukça yenilikçi olan buluşunuz etkileyici bir sunum ile geniş kitleleri kendine hayran bırakır.

 


Ancak mühendislik yaklaşımıyla tasarımınız değerlendirilir ise; elde edilen ürünün işlevselliği, güvenilirliği, üretilebilirliği, rekabet gücü, kullanılabilirliği, toplam maliyeti ve pazarlanabilirliği de dikkate alınır. Üretilmesi mümkün olmayan ya da seri üretim maliyetlerini ticari olarak karşılayamayan tasarımlar fikir aşamasında kalır ve bu tasarımlar hayata geçirilemez. Ayrıca güvenilirlik testlerinden ve uluslar arası standartlardan bağımsız gerçekleştirilen tasarımlar endüstride karşılığını bulamaz.
Tasarım için hayal gücünün ön plana geçmesi, geleceğe dair kurguların yapılması ya da bir sorunun etkili bir çözümünün bulunmasıdır. Mühendislik tasarımla iç içedir, tamamlayıcı rol almaktadır. Bir mühendislik tasarımının başlatılması ve sürdürülmesi; farklı disiplinlerin bu iletişim yöntemlerini etkin şekilde kullanması ve koordineli çalışmasıyla sağlanır. Temel olarak yürütülen çalışmalar; araştırma, tasarım analiz, geliştirme, prototip üretimi ve kalite testleridir. Mühendislik tasarımını sadece parlak bir fikirden ibaret görmek büyük bir hatadır.

Mühendislik ve Tasarım / Robotik Teknoloji ve Mühendislik / Robot Nedir? / Robotlar /
Mühendislik ve Tasarım Video / Ürün Geliştirme

Projeler / Akıllı Ürünler / Yapay Zeka / Yenilebilir Enerji / Enerjinin Dönüşümü / Sensör Teknolojileri / Beynimizin Hangi Tarafı Gelişmiş?