Ürün Geliştirme, Ürün Geliştirme Ünitesi 8. Sınıf, Ürün Geliştirme Teknoloji ve Tasarım

Bu ünitede öğrencilerin, insanların yaşadığı çevre ve kullandığı eşyalarda ergonominin önemini kavrayıp, ürün geliştirme sürecinde buna dikkat etmeleri amaçlanır.
Ergonomi kavramını ifade eder.
Ürün tasarımında ergonominin önemini açıklar.
Ergonomi ile antropometri arasındaki ilişki üzerinde durulur.

 


Bir ürünün günlük hayattaki kullanımını analiz eder.
Mutfak robotu, televizyon kumandası, bardak, sandalye, sürahi gibi araçların ergonomi açısından kullanımı üzerinde durulur.
Ergonomi kavramını dikkate alarak bir ürün tasarlar.
Ergonomik bir ürün için eskizler hazırlaması, akranlarıyla bunu değerlendirmesi ve gelen dönütlere göre yeniden yapılandırdığı fikrini üç boyutlu bir tasarıma dönüştürür.

Ezber eğitimden uzak, düşünen, sorgulayan, üreten bir nesil için… www.gelisenbeyin.net / gelişimin adresi...
Ürün Geliştirme Nedir? / Ürün Geliştirme Aşamaları
/ Ergonomi Nedir? / Ergonomi Örnekleri Antropeometri Nedir? / Ergonomi Sunusu

Teknoloji Tasarım Projeleri / Akıllı Ürünler / Yapay Zeka / Yenilebilir Enerji / Enerjinin Dönüşümü / Sensör Teknolojileri