Ürün Geliştirme Nedir?

İnsan gücü ya da mekanik bir çaba ile ortaya çıkan, insanın biçim verip şekillendirdiği, kullandığı ve tükettiği her şeye ürün denir.
Ürün Geliştirme, araştırma geliştirme aktiviteleri ile orijinal, iyileştirilmiş, değiştirilmiş veya yeni ürünler tasarlama, üretme ve pazara sunma projesidir.
Ürünün fiziki yapısını bugünkü görünüşünden ve işlevinden
✓ Farklı farklı hale getirmek
✓ Maliyetini azaltmak
✓ Kalitesini yükseltmek
✓ Üretim sürecini iyileştirmek gerekir.

 


Ürün Geliştirmede Amaçlar
✓ Piyasada hiç var olmamış bir ürünü ortaya koymak
✓ Mevcut ürünleri iyileştirerek pazar payını arttırmak
✓ Kaliteyi arttırmak, aynı zamanda fiyatı düşürerek rekabet oluşturmak
✓ Müşterinin sesini duyabilmek, duyduğunu anlayabilmek
✓ Gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek

Ürün Geliştirme / Ürün Geliştirme Aşamaları
/ Ergonomi Nedir? / Ergonomi Örnekleri Antropometri Nedir? / Ergonomi Sunusu

Teknoloji Tasarım Projeleri / Akıllı Ürünler / Yapay Zeka / Yenilebilir Enerji / Enerjinin Dönüşümü / Sensör Teknolojileri