Ürün Geliştirme, Ürün Geliştirme Ünitesi, Ürün Geliştirme 7. sınıf

Bu ünitede öğrencilerin ürün geliştirme sürecinin kullanıcı odaklı olduğunu, mekanik ve yapısal tasarım özelliklerini içerdiğini, ürün geliştirmenin mevcut veya gelecekteki bir soruna çözüm bulma amacıyla yürütülen analitik bir düşünme süreci olduğunu öğrenmesi amaçlanmıştır.
Tasarımın kullanıcının ihtiyacına ve beğenisine göre şekillendirildiğini ifade eder.
Tasarımda ergonominin önemini örnekler üzerinden açıklar.
Ergonomik bir ürün tasarlar.
Ergonomi kavramının kullanıcının özelliklerine göre tasarımı şekillendirdiğinden bahsedilir.
Ergonomi,
antropometri bilim dalı ile ilişkilendirilir. Tasarımlar çizim yoluyla gösterilir.

 


Tasarladığı eşyayı ergonomi kriterlerine göre değerlendirir.
Bir ürünün işlevinin gerektirdiği mekanik özellikleri sınıflandırır.
Tasarımın
mekanik özellikleri açıklanarak dayanıklılık, aşınma ve denge gibi unsurların nesne (sıra, sandalye, koltuk, tabure vb.) üzerindeki etkisi analiz edilir. Depreme karşı dayanıklılık da göz önünde bulundurulur.
Günlük hayatta kullanılan bir ürünü mekanik tasarım özelliklerini dikkate alarak yeniden tasarlar.

Bir tasarım için gerekli yapısal özellikleri açıklar.
Gerilme, esneme ve basınç faktörlerinin yapıların dayanıklılığını ne şekilde etkilediği vurgulanır.
Depreme karşı dayanıklılık da göz önünde bulundurulur.

Yapısal özellikleri dikkate alarak bir tasarım yapar.
Basit bir nesne kullanılarak yapısal bir tasarım (kule, köprü vb.) oluşturulur. Ürün Geliştirme Nedir?
Ürün Geliştirme Aşamaları
/ Ergonomi Nedir? / Ergonomi Örnekleri Ürün Geliştirme 8. Sınıf / Antropeometri Nedir? / Mekanik Tasarım

Teknoloji Tasarım Projeleri / Teknoloji Tasarım Dersinin Felsefesi / Ölçme ve Değerlendirme Anlayışı / Öğretmen ve Öğrenci Rolleri