İnovatif Düşüncenin Geliştirilmesi ve Fikirlerin Korunması

Bu ünitede değişime olan istek, yeniliğe açıklık, inovasyon (yenilik) türleri, AR-GE (araştırma-geliştirme), sürdürülebilirlik; özgün fikirlerin kullanım hakları, koruma yöntemleri ve çeşitleri; patent belgesi, faydalı model belgesi, marka tescili, endüstriyel tasarım tescili ile fikirlerin korunmasının teknolojik ilerlemeye katkısı konularının öğretilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca inovasyonda beş işlem basamağının (böl, birleştir, çıkart, çoğalt ve simetriyi boz) kullanımına yer verilir.
İnovasyon (yenilik) kavramını açıklar.
İcat, keşif ve inovasyon (yenilik) kavramları ile ürün, hizmet, pazarlama ve organizasyon türlerine değinilir.
Buluşların ortaya çıkışları ve bilim insanlarının hayatlarından bahsedip inovasyonun (yeniliğin) insan hayatındaki önemi üzerinde durulur.

 

İnsan hayatını kolaylaştıracak inovatif bir fikir geliştirir.
Geliştirdiği inovatif fikri değerlendirir.
Öz değerlendirme ve akran değerlendirmesinden yararlanılır.
Geri bildirimler doğrultusunda inovatif fikrini yeniden geliştirir.
Geliştirilen fikrin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi, yeni çözümler üretilmesi üzerinde durulur.
Patent belgesi, faydalı model belgesi, marka tescili, endüstriyel tasarım tescili kavramlarını açıklar.
Buluş, icat ve tasarımların nasıl korunacağı üzerinde durulur. Fikrî ve sınai mülkiyet haklarının korunmasının hukuki ve sosyal bir sorumluluk olduğu, toplumsal ilerleme ve çevre duyarlılığının uygarlığa katkısı ve etik kurallara uygun davranılması gerektiği vurgulanır.
Fikrî ve sınai mülkiyet haklarının teknolojik ilerlemedeki önemini açıklar.

İnovasyon / İnovasyon Çeşitleri / İnovatif Düşünce Nedir? / Patent / İnovatif Fikirler / İnovatif Düşünme ve Fikirlerin Korunması / İnovasyon Sunusu


Teknoloji ve Tasarım Uygulamaları Keyfi Olamaz / Teknoloji Tasarım Başarılı Olmak / Dersime Dokunma! / “Gelişen Beyin”  Yenilikçilik Ödüllerinde…