İnovatif Düşünce ve Fikirlerin Korunması

İnovasyonla birlikte yaşantımızda değişim daha da gün yüzüne çıktı. İnovasyonun çıkış noktası inovatif düşüncelerin sayısına bağlıdır. İnovatif düşünce bilgiyi kullanıp ekonomik olarak toplumun yararına dönüştürme şeklidir. Teknik, ekonomik ve sosyal bir takım süreçleri bünyesinde barındırır. Bunu gerçekleştirmek için değişime istekli, yeniliklere açık, girişimci ruhu olan bir kültüre sahip olmamız gerekir. İnovatif düşünce hayatımızı kapsamalı yeniliğin başlangıç kapısı olmalıdır. Toplumun refah seviyesini üste çıkarmak için inovatif düşünceye engel olan tüm faktörleri ortadan kaldırmamız elzemdir.
İnovasyona bu anlamda inovatif kişilerde gözlenen bazı kişilik özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. Bunlar:
Farklı görmek, gözlem ve farkındalığa açık olmak,
Dünyaya farklı gözlerle bakabilmek,
Sorgulayıcı olmak,
Yaratıcı olabilmek,
Sürekli fikir üretmek, başarısızlığı hoş görmek ve başarısızlıktan ders çıkarmak
İletişim ve bilgiyi sınırsızca paylaşmak,
Öğrenme ve bilgi yönetimini iyi uygulamak
Özel ilgi alanlarına sahip olmak,
Hassas-duyarlı ve fikirlerin peşinden gitmek gibi vb özelliklerdir.
İnovasyon, farklı bir kültür ve anlayış gerektirir. Bu farklı kültür ve anlayış, geniş bir vizyona ve inovatif kişilik özelliklerine sahip, değişime ve gelişmeye açık bireylerle oluşturulabilir. inovatif kişiliğe sahip insanlar geleceğe dair daha güzel yarınlar için sürekli bir çalışma içinde olurlar. Bu çalışmayla refah seviyeleri yüksek toplumlar oluştururlar. Bu yüzden inovatif düşünme kültürüne sahip toplumlar dünyadaki diğer toplumlara göre daha iyi seviyede olurlar.

 

İnovatif düşünme sayesinde yeni fikirler çığ gibi büyür. Yenilikler inovasyon olarak karşımıza çıkar. Ortaya çıkan fikirler, çözümler, icatların korunma altına alınması gerekir. Fikirlerin koruma bu bağlamda ön plana çıkmaktadır. Korunan her fikir işletme ya da kişilerin geleceği için çok önemlidir.
Patent Alınma Prosedürü
Patent başvurusu yapılmadan önce, başvuru sahibinin buluş konusu tekniği ile ilgili olarak, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurup patent araştırması yapması gerekiyor. Tekniğin bilinen durumunun araştırılması, buluş sahibine, kendi bulusunu mevcut patentlerle karsılaştırma, benzerlikleri ve farklılıkları görme imkanını sağlar. Başvuru sahibi bulusunun yeni olup olmadığı konusunda genel bir fikre sahip olur. Böylece mevcut teknoloji bilinerek yapılan bir patent başvurusunun reddedilme olasılığı azaltılmış olur.
Patent/faydalı model belgesi başvurusunda bulunmak isteyenler, Ankara’daki Türk Patent Enstitüsü’ne şahsen ya da posta yoluyla başvurabilir. Patent/faydalı model başvurusunun geçerli olabilmesi için;

Başvuru dilekçesi (1 nüsha), Buluş konusunu açıklayan tarifname (3 nüsha), Patentle korunması istenilen bulusun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler (3 nüsha), Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler (3 nüsha), Özet (3 nüsha), Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge gerekli.
Buluşun açıklama metni yazılırken dikkate alınacak ana kriter, patent korumasının açıklanan bilgilerle sinirli olmalı. Tarifnamede açıklanmayan ve dolayısıyla sistemlerde belirtilmeyen buluş iddiaları, açıklanmadığı için korunmaz. Ayrıca, daha ayrıntılı bilgi için Patent/Faydalı Model Belgesi Başvuru Kılavuzu’nun edinilmesinde fayda var.
Patentle ilgili tüm bilgiler için tıklayınız... Çocukları Yenilikçi Büyümeye Teşvik Etmenin 5 Yolu / İnovasyon

Yahya Karakurt / Eğitimci- Yazar / Diğer Yazıları / Karakter Eğitimi / İnovatif Düşünebilmek / Hayal Gücünün Tavanı Var Mıdır? / Akıllı Geleceğimiz