Hayal Gücünün Tavanı Var Mıdır?

Sanatçı ne güzel söylemiş ” Sokağın tavanı kadar”. Hayal gücü de böyle midir? Tavanı var mıdır? Kim bilir belki de vardır. Düşünmek istemeyen ve hayal kurmayanlar için…
Hayal gücünün ne sınırı var ne tavanı, ne de sonu. Hayal gücümüzün sınırı kendimizin biçtiği değer kadardır. Ne kadar kendimizi kısıtlarsak o kadar bakış açımızı düşürürüz. Rahat bırakın, ötesine bakın, engin denizlerde bir kuş misali gibi süzülün.
Hayal gücünün sınırı yok, asıl sınırı kendimiz koyarız. Hayal gücünü var eden ve onu fırsata dönüştüren insanın kendi iradesidir. Yeter ki fırsat vermesini bilelim, aşalım kendimizi…
Aslında hayal gücüyle ilgili eğitim verilmeli. Sınırlar kaldırılmalı. Toplumun genelinde zaten insanlarımız “ Çok Hayalcısın ; hayal kurma” gibi kelimelerle bunu eleştirseler de biz yine hayal kurmaya devam edelim. Belki de gelecekle ilgili en büyük köprümüz hayallerimizdir. Hayaller umut
doludur. Yön verir hayata, engelleri aşmaya en büyük vesiledir. Toplumun hayalperestler üzerindeki baskısına son vermek gerekir.
Hayal kurmanın en önemli noktalarından birisi, motive olmanın gerisinde yatan temel ilkeleri keşfetmektir. Motive, davranışın önemli bir etkenidir. İnsana güç verir, onun eyleme geçişini hızlandırır.

 

Hayal gücünün davranış üzerindeki etkileri nelerdir?
Hayal gücü, kurgunun ön safhasıdır. İnsanın yaşantısındaki yaşanacakların ön habercisidir. Hayaller var olduğu sürece insanlar onu davranışa dönüştürüp geleceğe dair güzel kurgular yaratırlar.
"Önce hayal gücü mü, sonra davranış mı? " sorusu ister istemez insanın aklına gelir. Davranışın temelinde insanların ihtiyaçları gelir. Sağlıklı bir kişinin temel ihtiyaçları karşılandıktan sonra hayaller davranışlarına yön verir.

Hayal gücünün yaşantımızdaki yeri nedir?
Şimdiye kadar ki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri incelediğimizde üretimde en önemli faktörlerden birisi de hayal gücüdür. Hayal gücü yaşama renk verir. Onu sürükler, umuda dair yolculuklara götürür. “Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. (Albert Einstein)” Buradan da anlaşılacağı üzere kuru bir bilgi bir işe yaramaz. O bilginin yoğrulması ve düşünce süzgeçlerinden analiz edilmesi, pratiğe dönüşmesi gerekir.
Hayal gücü ve icatlar arasındaki ilişki nedir?
Daha bulunacak geliştirilecek çok şey var! Bu bakış açısıyla yaklaşırsak ona göre hayal gücümüz devreye girer. Günlük hayatımızda kullandığımız alet ve makinelerde de yenilikler ve değişiklikler yapılabilir. “
Hayal, merak ve düşüncelerimizde ne gibi değişiklikler yapabiliriz?” sorusuna cevap verdiğimiz sürece hayal gücümüzün sınırsızlığının keyfini çıkarabiliriz.
Hayal gücü tek başına yeterli mi?
Hayal gücü tek başına yeterli olmayabilir teknik, planlama, düşünce ve çalışmak gerekir. Bunlar olmadan sadece 'hayalperest' kalırsınız. Hayalperest olmakta o kadar kötü olmasa gerek. Hiç hayal kurmamaktan iyidir…
Hayal gücünün yaşı var mı?
Hayal gücü aslında en belirgin özelliği sonsuz bir yaşının oluşudur. Aslında çoğu zaman farkında olmadan neler neler hayal ederiz. Hayal kurmanın en güzel zamanı çocukluk dönemidir. Çocuklukta insanlar eğitilmemiş belli bir kalıba sokulmamıştır. O yüzden hayal gücünün tavanı daha yüksek olur. Hayal kurmayı bazen olumsuz yorumlarız ne yazık ki…
Bir çocuğun düşlerinden bahsettiğini, hayal dünyası ve macera dolu heyecanını sevdiğini ve bunu anlattığını görünce bunu normal karşılıyoruz. Bunu yetişkin birinde görünce nedense yadırgarız. Hâlbuki bireysel ve toplumsal gelişimi sağlayan da bu duygulardır. Hayalleri ya da macera duygusu olmayan bireyler de toplumlar da durağanlığa hapsolur. Bir seçim yapmak zorunda kalsaydık, çocukların değil, büyüklerin hayal kurmasını daha çok isterdik. Çünkü çocukken kurduğumuz hayaller, daha çok bizi eğlendirir. İleri yaşlarda kurulan hayaller gerçeğe dönüşme oranı arttığı için daha güzel ve gerçekçi hayatlar bize sunar.
Hayal gücünün tavanı var mıdır, yok mudur? Bırakalım herkes kendi karar versin. Hayallerinin peşinden gitsin. Tasarlamak, üretmek, merak ve yenilikler için hayal kuralım… Tasarım hayalle başlar.

Yahya Karakurt / Eğitimci- Yazar / Diğer Yazıları / Karakter Eğitimi / İnovatif Düşünebilmek / Hayal, Merak, Düşünceler / Akıllı Geleceğimiz


Bilim İnsanları / Ünlü Yazarlar / Ünlü Ressamlar / Ünlü Müzisyenler / Türk Büyükleri / Türk Bilim İnsanları / Ünlü Matematikçiler / Ünlü Fizikçiler