Teknoloji ve Tasarım  Dersinin Amaçlar, Teknoloji ve Tasarım Dersi Hedefleri, Teknoloji Tasarım Amaçları

Teknoloji ve Tasarım Dersi  Yeni Öğretim Programının Amaçları
• Teknoloji geliştirme süreci ile ilgili temel bilgiler kazandırmak,
• Tasarım kavramı, türleri ve süreci ile ilgili temel bilgiler kazandırmak,
• Günlük hayatta karşılaştıkları problemlerin çözümüne ilişkin sorumluluk almalarını ve bu problemlerin çözümünde teknoloji geliştirme süreçlerini ve tasarım becerilerini kullanmalarını sağlamak,
• Tasarımcıların uyguladığı problem belirleme ve şartlara göre en uygun çözüm önerisi geliştirme süreçlerini anlamalarına yardımcı olmak,
• Sosyal becerilerin (iş birliği, iletişim becerileri, başkalarının fikirlerine saygı gösterme, grup ortamında kendi fikrini verilerle destekleyebilme, eleştiriyi olgunlukla karşılama vb.) gelişmesine yardımcı olmak,
Teknoloji ve tasarım bilgi birikiminin; toplum, ekonomi ve doğal kaynaklara ilişkin sürdürülebilir kalkınma konularındaki etkisinin farkına varmalarına yardımcı olmak, 
Reklamlar


• Karşılaşılan problemlere geri dönüştürülebilir veya atık malzemeler kullanarak bilimsel yöntemlerle ve teknoloji tasarım süreçleriyle çözüm sağlanabileceğini kavratmak,
• Birey, çevre, toplum ve teknoloji arasındaki etkileşimi fark ettirmek,
• Kapasiteleri konusunda bilinç kazandırmak ve öğrencilerde farkındalık oluşturmak,
• Problem tanımlama, çözme ve uygulama becerileri geliştirmesinde yardımcı olmak,
• Görselleştirme becerisi kazandırmak,
• Özgür, özgün ve yenilikçi düşünme becerileri kazandırmak,
• Teknoloji okuryazarı bireyler yetiştirmek,
Teknoloji ve tasarım ile ilgili kariyer bilinci kazandırmak,
• Teknoloji ve tasarım süreçlerinde iş güvenliği önlemlerinin önemini fark ettirmek,
• Doğal ve beşerî bilimlere ilişkin merak uyandırarak ve tutum geliştirerek elde edilecek bilgilerin tasarım yoluyla ürünleştirilebileceği konusunda bilinç kazandırmak,
• Farklı teknolojik alanlardaki (enerji, ulaşım, bilişim vb.) ilerlemelerin kökeni ve geleceği konusunda bilgi edindirmek,
• Bilimsel bilgi ve teknolojinin yaratıcı düşünme sistematiği ile yenilikçi (inovatif) ürünlere dönüşmesi konusunda katkı sağlamak,
• Buluş, icat, keşif, bilim, teknik, endüstri gibi kavramlar konusunda bilgi edindirmek,
• Özgün fikirlerin değeri ve fikrî hakların korunmasının teknolojik ilerlemeye katkısının bilincini kazandırmak amaçlanmıştır.

Teknoloji ve Tasarım dersinin öğretim programı amaçları için tıklayınız... 

 Reklamlar

 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Formları

Günlük Ders Planı Örnekleri

Teknoloji ve Tasarım Uygulamaları Keyfi Olamaz

Teknoloji ve Tasarım Dersinde Başarılı Olmak

Gelişen Beyin Eğitim Öğretimde Yenilikçilik Ödüllerinde…

Teknoloji ve Tasarım Dersime Dokunma!

Nasıl Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Olunur?

İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Tasarım  Yahya KARAKURT