İnovasyon ve İnovatif Düşünce 
Tarih boyunca insanoğlu kendini ve çevresini geliştirmek için sürekli bir arayış içinde olmuştur. Bu arayış  onların hep yeni fikirler ortaya çıkarmalarına vesile olmuştur. Yenilikçi fikirlere sahip olan bireyler her konuda  kendilerini geliştirme hedefine sahip olurlar.  Değişen koşullara uyabilmek için toplumsal, kültürel ve yönetimsel ortamlarda yeni yöntemleri kullanılmaya başlamak, yeni fikirler üretmek gerekir.

Yenilikçi ve  uygulanabilir fikirlere sahip genç  beyinler yaşamda aktif bir şekilde rol almaları ve fikirlerini yaymaları gerekir.

Fikirlere ulaşmak  ve yeni düşünceler üretmek hayal gücünün yanında beyin fırtınaları,  zihin haritaları, öğrenmeyi öğrenme vb. kuramları iyi  bilmek gerekir. Fikir üreten İnsanların bir süreç içerisinde bir araya gelip fikir kampları kurarak inovatif düşünme gücünü oluşturarak topluma daha fazla katkıda sağlanabilir. Fikir kamplarıyla bilişim, otomotiv, tekstil ve elektronik alanlarda kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gidilerek büyük başarılara imza atılabilir.                      Sponsorlar

İnovatif düşünme İçin;

İnovatif düşünme için ilk önce inovasyon kültürünü topluma yerleştirmek gerekir.

İnovasyon kullanım alanları sınırsızdır. İnsanlar eğitilirken yeni fikirler ortaya çıkarmaları için çalışmaları gerekiyor.

Öğrenilen yeni teknikler doğrultusunda (öğrenmeyi öğrenme, zihin haritaları, problem çözme, beyin jimnastiği vb.) yeni fikirler bulacak araçlar bulmaları gerekir.

İnovasyon merkezleri kurulmalı ve insanlar buralara yönlendirilmelidir.

İşletmeler inovatif düşünce ve tekniklerinin iş ortamında yaşamalarında ve ilgilendikleri her alanda uygulama konusunda en iyisini yapmalıdır. Saygılarımla... Yahya Karakurt / Eğitimci - Yazar /  Diğer Yazıları / İnovatif Düşünebilmek!

Tüm Yazarlar / Düşünce Nedir? / Rehberlik / Projeler / Nasıl Bilim Adamı Olunur? / Okuma Nedir?

İnovasyon

İnovasyon Nedir?

İnovasyon ve Girişimcilik

İnovasyon Etkinlik Süreci

İnovasyon Çeşitleri

İnovasyon Örnekleri

İnovasyon ve Patent Kulübü

Haydi İnovasyon Yapalım!

İnovasyon Afişleri

İnovasyon Kültürü

İnovasyon Ürünleri

Ürün İnovasyonu Örnekleri

Başarının Anahtarı İnovasyonda!

İnovasyon Neden Önemlidir?

Markalar ve Öyküleri

Pazarlanabilir Hale Getirme

Ambalaj Tasarımı

Afiş Nasıl Yapılır?

Tasarımlar / Maket Tasarımları

Projeler

Yeni Buluşlar

Genel Kültür Soruları

Tübitak Bilim Fuarları

Tasarım Süreci

İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt