Engelsiz Hayat Teknolojileri

Bu ünitede öğrencilerin özel gereksinimli bireylere yaşama kolaylığı sağlayan teknolojiler hakkında bilgilendirilmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır. Yardımseverlik, duyarlılık, iyilikseverlik, hoşgörü ve sorumluluk gibi değerler üzerinde durulur.
Özel gereksinimli bireylerin yaşama zorluklarının farkına varır..  

Özel gereksinimli bireyler yaşamlarında bir çok engel ile karşı karşıya geliyorlar. Bunlardan bazıları;
• Eğitim
• Ulaşım
• Kişisel ihtiyaçlarını giderme
• Bakım
• Güvenlik
• Sağlık vb. engellerdir.
Özel gereksinimli bireyler karşılarına çıkan bu engelleri aşmak için çok çaba sarf etmektedirler.
Duyarlı insanlar olarak bizim görevimiz onları anlamak ve engellerini ortadan kaldırmaya çalışarak onlara yardımcı olmaktır. Bu sorumluluk bilincinde olmamız gerekmektedir.

Bu konuyla ilgili daha önceden yayımlanmış kamu spotları izlenir, görsel-yazılı basındaki haber ve araştırma sonuçları incelenir.
Özel gereksinimli bireylerin yaşama kolaylığı için geliştirilen ürünlerin tasarım özelliklerini araştırır.
Özel gereksinimli bireyler için yaşama kolaylığı sağlayacak bir ürün çizerek tasarlar.

 Engelsiz Hayat Teknolojileri Proje Örnekleri /  Engelsiz Hayat Teknolojileri Sunusu / Engellilere Engel Olma! 

 

Teknoloji Tasarım Öğretim Programının Temelleri

Teknoloji ve Tasarım Öğretim Programı'nın Amaçları

Öğretmen ve Öğrenci Rolleri

Benimsenen Strateji ve Yöntemler

Ölçme ve Değerlendirme Anlayışı

Teknoloji ve Tasarım Öğrenme Alanları ve Üniteleri

Teknoloji Tasarım Üniteleri

Programın Uygulanma Esasları

Bunu Ben Yaptım

7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

8. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

Teknoloji Tasarım Sunuları

Biyotaklit (Biyomimetrik,Biomimicry)

Ergonomi Nedir?

Mizanpaj Nedir? Nasıl Yapılır?

            

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt