Engelsiz Hayat Teknolojileri Nedir?

Engellilik: “Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle normal yaşamın gereklerine uyamama durumunda olup, bağımsız hareket edebilmesi için yapılarda ve açık alanlarda özel fiziki düzenlemelere gereksinim duyan kişidir.
Engel: Ulaşmak / yapmak istediğimiz ve ihtiyaç duyduğumuz bir şey ile aramıza giren maddi ya da manevi durumu engel olarak tanımlayabiliriz.
Bir an için yürüyemediğimizi, göremediğimizi, duyamadığımızı, arkadaşlarımız oyun oynarken pencereden onları seyrettiğimizi düşünürsek ne kadar üzücü bir durum olduğunu fark ederiz. Maalesef hayatımızda bu durumu, yani istediği şeyleri tek başına yapamayacak durumda olan ne kadar çok insan var.
İnsanlar bazen doğuştan çoğu zaman da sonradan çeşitli engellerle karşılaşırlar. Bir gün belki aynı durum hepimizin başına gelebilir. Daha önceden kolayca yaptığımız bir eylemi yapamayacak duruma gelebiliriz.
Böyle bir durumda insanların sizin için bir şeyler yapmasını, size yardımcı olmasını istemez misiniz? Engelli kişilere yapabileceğimiz en büyük ve en önemli işlerden birisi, onların hayatlarındaki engelleri fark ederek, onlara karşı yardımsever, duyarlı, iyiliksever ve sorumluluk sahibi olmamızdır.
Özel Gereksinimli Bireylerin yaşama Zorlukları Çevremizi engelli yaşayanlar açısından değerlendirerek, yaşamlarını sürdürebilmek için ne gibi zorluklarla karşılaştıklarını düşünelim.

 

Dünyada ve Türkiye’de Engelliler / Engel Grubu / Nüfus Oranı (%) (2011 Yılı genel nüfus içinde engel grubuna göre engelli nüfus oranı)
Görmede zorluk yaşayanlar 1.4
Duymada zorluk yaşayanlar 1.1
Konuşmada zorluk yaşayanlar 0.7
Yürümede, merdiven çıkmada/inmede zorluk yaşayanlar 3.3
Bir şeyler tutmada/taşımada zorluk yaşayanlar 4.1
Yaşıtlarına göre öğrenmede/basit dört işlem yapmada/hatırlamada dikkatini toplamada zorluk yaşayanlar 2.0

Özel gereksinimli bireylerin yaşama zorluklarının farkına varır. Özel gereksinimli bireyler yaşamlarında bir çok engel ile karşı karşıya geliyorlar. Bunlardan bazıları;
• Eğitim
• Ulaşım
Kişisel ihtiyaçlarını giderme
• Bakım
• Güvenlik
• Sağlık vb. engellerdir.

Herkesin kullanımına uygun olan ve evrensel tasarım ilkeleri bağlamında olumlu sonuçlar ortaya çıkaran iyi tasarlanmış bir ürün; herkes tarafından kullanılabilen, bireysel yetenek ve isteğe uyumlu, basit, kavranabilir, algılanabilir olmalı, tehlikeleri en aza indirebilmeli, rahatve kolay kullanım imkânı sunmalıdır.

Temel yaklaşım engellilerin kendilerini toplumun bir parçası olarak görebileceği evrensel tasarım ilkeleriyle biçimlenmiş mekân, ürün ve hizmetlerin tasarlanması olsa da bazı özel durumlarda doğrudan engellilerin yaşamlarını kolaylaştıran tasarımların da yapılması gerekebilmektedir. / Ünlü Engelliler: 15 Örnek Kişilik

Engelsiz Hayat Teknolojileri / Engelsiz Hayat Teknolojileri Proje Örnekleri / Engelsiz Hayat Sunusu / Engelsiz Hayat Video  / Proje Örnekleri