Bunu Ben Yaptım, Bunu Ben Yaptım Teknoloji ve Tasarım Sergisi

Öğrencilerin ders içinde yaptıkları bütün çalışmaları veya seçtikleri çalışmaları, öğretim yılı sonunda okul yönetimi, ders öğretmenleri ve velilerin de katılımlarıyla “Bunu Ben Yaptım” etkinliğinde görsel ve sözel sunularıyla birlikte sergilemeleri hedeflenmektedir. Öğrenciler sunumlarında eserlerini sözel olarak anlatabilecekleri gibi tanıtım kartı, afiş, el broşürü vb. materyaller hazırlayarak da sergileyebilir.

 

Tasarım Ürünlerinin Tanıtımı ve Sunumu
Konu/kavramlar: Tanıtım materyalleri ve sunum teknikleri
Sergileyeceği ürün için tanıtım materyalleri hazırlar.
Sergileyeceği ürünü sunar.


Bunu Ben Yaptım Sergisi / Akıllı Ürünler / Yapay Zeka / Yenilebilir Enerji / Enerjinin Dönüşümü / Sensör Teknolojileri / “Gelişen Beyin” Yenilikçilik