Teknoloji Tasarım Öğreniyorum, Teknoloji ve Tasarım Öğreniyorum Ünitesi

Bu ünitede öğrencilerin teknoloji ve tasarım kavramlarını ve bu kavramlar arasındaki ilişkiyi öğrenmeleri, ayrıca günlük hayatta karşılaştıkları sorunların çözümlerinde öğrendiklerini kullanmaları amaçlanmıştır.
Teknoloji kavramını söyler.
Buluş, icat, keşif, bilim, teknik, teknoloji, endüstri ve endüstri 4.0 kavramları üzerinde durulur.
Tasarım kavramını söyler.
Tasarımın endüstriyel tasarım, grafik tasarım, mimari ve çevre tasarımı alanlarından oluştuğu üzerinde durulur.
Teknoloji ve tasarım arasındaki ilişkiyi ifade eder.
Bir üründen hareketle, teknoloji ve tasarım kavramlarının arasındaki ilişki ve birbirlerini nasıl etkiledikleri üzerinde durulur..

 

Teknoloji ve tasarım ürünlerine günlük hayattan örnekler verir.
Teknoloji ve tasarım ikilisinin hayatın günlük akışına yaptığı pozitif katkıların yanında negatif etkilerinin de var olduğu vurgulanır. Günlük hayatta karşılaştığı problemlerin çözümünde teknoloji ve tasarımın önemi üzerinde durulur.
Ülkemiz ile dünyadaki teknolojik gelişmeleri karşılaştırır.
Bir üründen hareketle, ülkemiz ve dünyadaki teknolojinin (beyaz eşya, otomobil, telefon, gemi yapımı, tarım makineleri vb.) tarihsel gelişimi üzerinde durulabilir.
Teknoloji ve Tasarım Öğreniyorum Kavramları / Teknoloji Nedir? / Tasarım Nedir? / Buluş Nedir? / Keşif Nedir? / Teknoloji ve Tasarım İlişkisi / Teknoloji ve Tasarımın Önemi / Teknoloji Tasarım Sözlüğü / Kapak Tasarımları

Teknoloji ve Tasarım Uygulamaları Keyfi Olamaz / Teknoloji Tasarım  Başarılı Olmak / Dersime Dokunma! / “Gelişen Beyin”  Yenilikçilik Ödüllerinde…