Tasarım ve Teknolojik Çözüm Ünitesi, Özgün Ürünümü Tasarlıyorum

Bu ünitede öğrencilerin (7. Sınıf) kendi belirleyeceği bir konuda özgün bir ürün veya eser tasarlamaları ve bu eseri sergilemeleri amaçlanmaktadır.
1. Tasarım problemini söyler.
2. Tasarım probleminin çözümüne yönelik araştırma basamaklarını uygular.
Doğru veri kaynaklarını kullanması, benzer örnekleri araştırarak problemin çözümüne yönelik mevcut çözümleri tartışması ve özgün tasarım fikrini geliştirmesi vurgulanır.
3. Tasarım planı hazırlar.
Kullanıcı, malzeme, uygulama ve çevresel faktörlerin dikkate alınması, problemin çözümüne yönelik metot ve tekniklerin araştırılması, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, öneriler arasından öğretmen rehberliğinde belirlenenlerden birinin taslak öneriye dönüştürülmesi, tasarıma uygun araç-gereç ve malzemelere karar verilmesi üzerinde durulur.

 

4. Tasarımın modelini veya prototipini oluşturur.
Örnek ürünlerin üretim süreçleri ve gerekli kaynakların incelenmesi; uygulama aşamasında güvenlik önlemlerinin alınması; tasarımın çözümüne yönelik maket veya çizim yapılarak görselleştirilmesi; uygun araç-gereç ve malzemelerin temin edilerek tasarımın modeli yahut prototipinin oluşturulması üzerinde durulur.
5. Tasarımını belirlenen kriterlere göre değerlendirir.
Tasarım özgün, estetik, işlevsel, ergonomik, yapılabilir ve sürdürülebilir olması bakımından, sunu yapılarak iş birliği içerisinde değerlendirilir. Değerlendirme sürecinde öz değerlendirme ve akran değerlendirmesinden yararlanılır.
6. Tasarladığı ürünü değerlendirme sonuçlarına göre yeniden yapılandırır. Özgün Ürünümü Tasarlıyorum Nedir?


Projeler Ürün Geliştirme Aşamaları / Bilimsel Proje Hazırlama / Bilimsel Proje Hazırlama Örneği / Proje Örnekleri / Proje Üretme Önerileri