Tasarım

Günümüzde tasarım; Var olan bir alanda üretimin ön safhasını oluşturan, hayal merak ve düşüncenin çizgiye aktarımıdır.Teknoloji ve tasarım dersinde tasarım dersinde hayal kapıları ardına kadar açılarak öğrencilerin süreci yakalamaları ve ellerinden geldiğince güzel tasarımlar yapmayı hedeflenmektedir.

Tasarım Nedir?

Kelime kök olarak ; “Tasar” kelimesinden türer açılımı düşünmek planlamak anlamında, ‘tasarlamak’ ortaya çıkarmaktır.
Tasarım: bir şeyin biçimini kafada oluşturma işi ve bu yolla düşünülmüş biçimdir.
‘tasarım’; fikri şekil olarak ortaya sunma anlamında
- dış kaynaklarda geçen tanımı ise -
Design sözcüğü Latince kökenli 'designare'den türemiştir; anlamı 'bir şeye işaret etmektir'.
Etimolojik anlamda, uzakta olan bir şey işaret edilebilir; piktoral anlamda 'de-sign' birden fazla şeyin olduğu ortamda, yalnızca tek bir şeyi işaret edebilir.
Ruhani anlamda ise 'aklın gözü' betimlemesiyle; sözcüğün yoğun bir arınmadan geçtiği hissedilir.
Tasarlamak sözcüğü ile de; işaretlemek, iz bırakmak, not etmek, altını çizmek, damga vurmak, özgün olmak, biricik ve tek olmak, belirginleştirmek, ayrıştırmak eylemleri vurgulanıyor.

Sponsor Bağlantılar

 

Tasarımdaki düşünce:
Tasarımı kullanım ihtiyaçlarına göre bir şeyin kullanılabilirliğin artması için yapılan şekillendirme öngörüsü sunumudur.
- endüstriyel tasarım ve
- kişiye özel tasarım olarak, 2 ana kategoriye ayrılır.
Kişiye özel tasarım özel ihtiyaçlara göre tasarımdır. Tasarımın fiziksel işlevselliğin yanı sıra ürün kullanıcısının özel ihtiyaçlarına göre değişkenlik gösterir.
Özel tasarımlar özellikle kullanıcısının sosyolojik ve psikolojik isteklerine göre değişkenlik arz eder . Özel tasarımda ana fikir o ürünün o kişiye özel olması ve başkalarına göre uygunluk arz etmemesi bu alışıla gelmişin dışında farklı ama kullanıcısı için gayet doğal kabul görmesi gibidir.

Teknoloji ve Tasarım Öğreniyorum Kavramları Tasarım İlkeleri / Temel Tasarım İlkeleri  

Teknoloji Nedir?

Tasarım Nedir?

Tasarımlar

Tasarlamak

 İlginç Tasarımlar

Teknoloji ve Tasarım İlişkisi 

Teknoloji ve Tasarımın Önemi

Beyin Geliştirmek İçin Öneriler

Mühendislik ve Tasarım

NanoTeknoloji

Genel Kültür Soruları 

Bilgi Yarışması Soruları

Projeler

Rehberlik

Nasıl Bilim Adamı Olunur?

İnovasyon Nedir?

İnovatif Düşünce Nedir?

Proje Nedir?

Patent Nedir?

Biyotaklit Nedir?

Ergonomi Nedir?

İcat Nedir?

Tasarım Nedir?

Prototip Nedir?

Teknoloji Nedir?

Nanoteknoloji Nedir?

İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Tasarım  Yahya KARAKURT