Teknoloji ve Tasarım Ünite Adları

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın Konu Alanları, Ünite Başlıkları, Kazanım Sayıları

SINIF ÖĞRENME ALANI ÜNİTE BAŞLIKLARI KAZANIM
SAYILARI
ÖNGÖRÜLEN
DERS SAATİ
 

7

TEKNOLOJİ VE TASARIMIN
TEMELLERİ
Teknoloji ve Tasarımı
Öğreniyorum
5 2
Temel Tasarım 5 6
TASARIM SÜRECİ VE TANITIM Tasarım Odaklı Süreç 14 10
Bilgisayar Destekli Tasarım 3 6
YAPILI ÇEVRE VE ÜRÜN Mimari Tasarım 4 6
Ürün Geliştirme 8 12
İHTİYAÇLAR VE
YENİLİKÇİLİK

 

Enerjinin Dönüşümü ve
Tasarım
3 6
Engelsiz Yaşam Teknolojileri 3 6
TASARIM VE TEKNOLOJİK
ÇÖZÜM
Özgün Eserimi Tasarlıyorum 6 14
Bunu Ben Yaptım 1 4

8

TEKNOLOJİ VE TASARIMIN
TEMELLERİ
İnovatif Düşünce ve Fikirlerin Korunması 6 6
TASARIM SÜRECİ VE TANITIM Bilgisayar Destekli Tasarım  ve Akıllı Ürünler 5 14
Tanıtım ve Pazarlama 5 6
YAPILI ÇEVRE VE ÜRÜN Görsel İletişim Tasarımı 7 10
Ürün Geliştirme 4 4
Mühendislik ve Tasarım 4 4
Doğadan Tasarıma 4 6
İHTİYAÇLAR VE
YENİLİKÇİLİK
Ulaşım Teknolojileri 3 4
TASARIM VE TEKNOLOJİK
ÇÖZÜM
Özgün Ürünümü Tasarlıyorum 6 14
Bunu Ben Yaptım 2 4

 


Teknoloji ve tasarım okuryazarı bireyler; temel teknolojik alanlara (enerji, ulaştırma, vb.) ve teknolojik ürünlerin geliştirilmesine yönelik araştırma ve geliştirme becerilerine, olumlu tutum ve değerlere, kendini ve içinde yaşadığı çevreyi yaratıcı biçimde geliştirme isteğine, teknoloji ve tasarım ikilisinin hayatın günlük akışına yaptığı pozitif katkıların yanında negatif etkilerin de var olduğu ve yaptığı teknoloji ve tasarım ürünlerinde negatif etkileri en aza indirmesi gerektiği bilincine,bunun yanı sıra teknoloji ve tasarım uygulamalarında etik kurallara ilişkin farkındalığa sahiptir.

7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Üniteler ve Zaman Dağılımı
8. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Üniteler ve Zaman Dağılımı
Teknoloji Tasarım Yıllık Plan
/ Teknoloji Tasarım Zümreleri / Gözlem Formu / Bep Planları / Grup Çalışmasını Değerlendirme Formu


Bilim İnsanları / Ünlü Yazarlar / Ünlü Ressamlar / Ünlü Müzisyenler / Türk Büyükleri / Türk Bilim İnsanları / Ünlü Matematikçiler / Ünlü Fizikçiler