Grup Çalışması, Grup Çalışması Nedir? Grup Çalışması Değerlendirme Formu

Grup çalışması nedir? Birkaç öğrencinin (sayıca 3-5 kişi) bir çalışmayı belirlenen hedef doğrultusunda amaca ulaştırmak için, beraberce yaptıkları tüm bildirimlere grup çalışması denir.

Grup çalışması nasıl yapılır? Grup üyeleri, süreç içerisinde birbirlerine öneriler ve geribildirimler vererek yardımcı olur. Grup sürecindeki bu paylaşımlarla bireyler iç dünyasını, yaşam biçimini ve kurduğu ilişkileri daha iyi anlama olanağı bulur, kazanmak istediği beceri ve davranışları grup ortamı içerisinde deneme şansı yakalar. Kendini ifade eder,süreci yaşayarak öğrenir.

 

Grup çalışması yıllardır eğitimde denenmiş, çocuğun sosyalleşmesi ve kendini ifade etmesi konusunda tartışmasız üstünlüğü kanıtlanmıştır. Ve onun içindir ki tüm etkinlik ‘’Ekip Çalışması’’ olarak tanımlanmaktadır. 

Grup çalışmasını değerlendirme formunu word formatında indirmek için linke tıklayınız. / Grup Çalışmasının Önemi

Teknoloji Tasarım Dokümanları / Dereceli Puanlama Anahtarı / Öz Değerlendirme Formu / Gözlem Formu / Ürün Dosyası Kontrol Listesi

Bilim İnsanları / Ünlü Yazarlar / Ünlü Ressamlar / Ünlü Müzisyenler / Türk Büyükleri / Türk Bilim İnsanları / Ünlü Matematikçiler / Ünlü Fizikçiler