Grup Çalışmasının Önemi, Grup Çalışmasının Faydaları

Grup çalışması yıllardır eğitimde denenmiş, çocuğun sosyalleşmesi ve kendini ifade etmesi konusunda tartışmasız üstünlüğü kanıtlanmıştır. Ve onun içindir ki tüm etkinlik ‘’Ekip Çalışması’’ olarak tanımlanmaktadır. Son yıllarda eğitimde toplam kalitede başarının bir ekip çalışması olduğunu vurgulamaktadır. Değişimle birlikte performansın ve kalitenin artması insanların başarısını olumlu yönde etkilemektedir. Başarıyı tetikleyen unsurların bir araya gelmesi bireye hem zaman kazandırır hem de yaşam kalitesini olumlu etkiler.
Grup Çalışması:
· Ekibin ruhuna yakışır bir grup adı bulunur.
· Uygun çalışma ortamı hazırlanır.
· Bireyler bir araya gelip beyin fırtınası yaparak, tüm ayrıntıları paylaşırlar.
· Çalışma ortamı ve motivasyon
· Ele alınan konular analiz edilir.
· Tüm ayrıntılar düşünülüp, kurgulanır.
· Ele alınan düşüncelerin taslak çizimleri yapılır.
· Konuyla ilgili araştırma yapılır.
· Ele alınan bilgiler ışığında uygulama yapılır.
· Doğru işleyen bir sistem (çark)
· Sonuç ve değerlendirme
· Raporlama

 

Grup çalışmasının hedefe ulaşması bireyin kendine olan güvenini artırır. Toplumda kendine saygın bir yer edinir.
Teknolojinin gelişmesiyle ürün geliştirmede otomasyona geçilmiştir. Bilişim Teknolojileri sürekli değişim halinde olup işleyişin akışı için iyi bir organizasyon gerekir. İnsan ilişkilerindeki hiyerarşi yapı belirginleşirse yani yatay ve dikey ilişki, grup çalışmasının fonksiyonelliğini sekteye uğratır. İş yapısındaki değişikliğe ayak uydurmak sektörsel yapının korunması için verimliliğe dikkat etmek gerekir.  Grup Çalışmasını Değerlendirme

Yahya Karakurt / Eğitimci- Yazar / Diğer Yazıları / Karakter Eğitimi / İnovatif Düşünebilmek / Hayal Gücünün Tavanı Var Mıdır? / Akıllı Geleceğimiz

Teknoloji Tasarım Dokümanları / Dereceli Puanlama Anahtarı / Öz Değerlendirme Formu / Gözlem Formu / Ürün Dosyası Kontrol Listesi

Bilim İnsanları / Ünlü Yazarlar / Ünlü Ressamlar / Ünlü Müzisyenler / Türk Büyükleri / Türk Bilim İnsanları / Ünlü Matematikçiler / Ünlü Fizikçiler