Temel Tasarım, Temel Tasarım İşlenişi

Temel Tasarım bu ünitede; öğrencilerin sanat/tasarım elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanarak oluşturdukları fikirlerini taslak, teknik çizim, maket vb. ile ifade edebilmesi amaçlanmıştır.
Sanat/tasarım elemanlarını ifade eder.
Çizgi, renk, doku, mekân, biçim/formun elemanlarının bir fikri ifade ederken nasıl kullanılabileceği örnekler üzerinden gösterilir.
Sanat/tasarım elemanlarını bir ürün üzerinde gösterir.
İki veya üç boyutlu bir tasarım ürünü incelenebilir. Örneğin afiş tasarımları incelenirken çevre bilinci ve tasarruf gibi konularda duyarlılık değeri üzerinde durulabilir..

 

Tasarım ilkelerini bir ürün üzerinde göstererek açıklar.
Tasarım ilkelerini oluşturan denge, ritim, vurgu, hareket, birlik, çeşitlilik, oran-orantı kavramları verilir.
Çevresindeki bir tasarım ürününü yeniden yorumlar.
Ürün analizi ve fikir geliştirme sürecinden sonra bir tasarım ürünü çizim şeklinde yeniden yorumlanır.
Sanat/tasarım elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanarak bir tasarım oluşturur.
Sanat/tasarım elemanları ve tasarım ilkeleri kullanılarak çizim, boyama, kesme, katlama, birleştirme, yırtma, yapıştırma gibi bir yöntemle tasarım yapılmasına; geri dönüşüm konusuna vurgu yapılarak atık malzemelerden ürün oluşturulmasına ve duyarlılık değerine yer verilir.

Temel Tasarım / Temel Tasarım Nedir? / Temel Tasarım İlkeleri / Temel Tasarım Örnekleri / Temel Tasarım 3D / Tasarım Çalışmaları / Desenden Ürüne

Desen Nedir? Nasıl Tasarlanır? 2D Desen Tasarımı Galerisi 1 / 2 / 3 / / 5 / 7 / 3D Desen Tasarımları