Desen Tasarımı, Desen Nedir? Desen Nasıl Tasarlanır?

Desen nedir?
1. Tahta, çini, kumaş, kâğıt vb. yüzeylerin üzerine yapılan çizim.
2. Tahta, çini, kumaş, kâğıt vb. yüzeylerin üzerinde varlıkları, nesneleri belirli çizgilerle gösterme, tasvir etme.
3. Görsel bir etki yaratmak amacıyla yapılmış çizgi resimlerin hepsi.


Desen: Görsel sanatlar alanında, özellikle resim çalışmalarında karakalem, füzen veya renkli kuru kalemlerle nesnenin birtakım özelliklerinden arındırılarak daha anlaşılır biçimlere sokularak yapılan çalışmalara verilen isimdir.
Resim göze yönelik bir sanat, desen de resim sanatının temelidir. Nasıl ki temelsiz bina olmazsa, desensiz de resim sanatı olmaz. Yani Desen sanatsal bir resim yapmak demektir.
Günlük yaşantımızda en önemli konulardan biride insanın kendini güzel hissettiğin ortamları aramasıdır. Huzurlu bir ortam insanı olumlu etkiler, daha güzel bir yaşantıya vesile olur. Desenler insanın psikolojisini etkiler. İyi bir etki için de desenleri iyi seçmeliyiz.

Desen nerelerde kullanılır?
Tasarım olan her yerde bir desen vardır. Desen tasarımın üstündeki motiflerdir. Motifler tasarımı tamamlayan öğelerin başında gelir.


Desen nasıl tasarlanır?
Desen, formu görme yöntemidir. Desen doğrudan renkle değil çizgiyle ilişkilidir.
1- Çizgi ( Matisse, Klee )
2- Ton ( Rembrandt )
3- Çizgi + Ton ( A. Lifij ) ( Ton : Işık ve gölgenin leke ile ifadesidir. )
Desen resim sanatının temelidir. Renkler, ışık ve gölgeler, tablonun genel yapısı, kompozisyonu bu temel üstüne kuruludur. İyi desen çizebilmek, desenin işlevinde yer alan çizgi, hareket, denge, hacim, oran, form (şekil) ritm, kompozisyon, perspektif, ışık ve renk kavramlarının öğrenilmesiyle sağlanabilir. Desen çizerken, önce incelemeli, görmeli öyle çizim yapılmalı. Daha sonra da ayrıntıya geçilmelidir. Ayrıntıya geçerken bütün ile parça ilişkisi kurulmalıdır. Yüzeyin hareketinden hacim kavramı doğar. Eni, boyu, yüksekliği olan her canlı varlığın hacim kavramı vardır.

Doğada Desen
Tabiatı gözlemlediğimizde kendiliğinden oluşan muhteşem desenler mevcuttur. Ağaç, taş, deniz, yüzeylerde, kraterlerde vb. bir çok yerde güzel desenler mevcuttur.
2 Boyutlu Desenler, 3 Boyutlu Desenler
2 boyutlu cisimler eni ve boyu olan şekillerdir. 3 boyutlu cisimler en, boy ve yüksekliği olan cisimlerdir.
Geometrik şekillerden örnek verecek olursak, kare, dikdörtgen, üçgen gibi şekiller 2 boyutludur yani, sadece eni ve boyu vardır. Ama, küp, dikdörtgenler prizması, üçgen piramit gibi şekillerin eni, boyu ve yüksekliği vardır yani 3 boyutludurlar. 2 boyutta alan bulunurken, 3 boyutta hacim bulunur.

2D Desen Tasarımı Galerisi : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 3D Desen Tasarımları

Tasarlamak / Harf Tasarımları / Araba Tasarımları / Robot Tasarımları / Maket Tasarımları / İlginç Tasarımlar / İlginç Tasarım Örnekleri

Bilim İnsanları / Ünlü Yazarlar / Ünlü Ressamlar / Ünlü Müzisyenler / Türk Büyükleri / Türk Bilim İnsanları / Ünlü Matematikçiler / Ünlü Fizikçiler