Temel Tasarım İlkeleri

İnsanlar sanat/tasarım elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanarak oluşturdukları fikirlerini taslak, teknik çizim, maket vb. ile ifade etmektedir. 10 temel ilke (ritim, denge, bütünlük, hiyerarşi, örüntü, , boşluk(mekan), orantı, vurgu, hareket, kontrast) etkinliklerde uygulanabilir. Görsel estetiğe tasarımda en önemli etkenlerden birisidir. Her tasarımcının bilmesi gereken 10 temel prensip;

Ritim
Elemanların-renklerin, şekillerin, formların, mekânların-boşlukların ve dokuların görsel hareketlerinin tekrarıdır.
Denge
Bir tasarım prensibi olarak denge, tasarımı oluşturan parçaların tanımlı ve estetik bir biçimde yerleştirilmesidir.
Bütünlük
Bütün bir kompozisyonun ahengi-armonisi demektir. Kompozisyonun parçaları bütüncül bir görsel tema gibi çalışır. Uyumlu olması gerekir.
Hiyerarşi
Görsel hiyerarşi, insan gözünün gördüklerini algılama düzenidir. Bu düzen ise algı alanı içerisindeki formlar arasında bulunan görsel kontrastla oluşur.
 

 

Oran - Orantı
Bir tasarımdaki çeşitli elemanların, göreceli boyut ve ölçeklerine göre kendi aralarında ve parçalarla bütün arasında bulunan oranlarıdır.
Kontrast (Zıtlık)
Tasarımdaki farklı elemanların farklılıklarının vurgulanmasını sağlayan ve/veya bu elemanlarının aralarında denge oluşturan kombinasyonlardır.
Vurgu
Bir tasarımda odak noktası oluşturur. Dikkatleri tasarımın en önemli gördüğümüz kısmına çekmemizi sağlar.
Örüntü
“Bir düzen ve yineleme içerisindeki iki ya da üç boyutlu nesneler topluluğudur.” Örüntü, tasarım elemanlarının planlı yada rastgele tekrarlar halinde yerleştirilmesiyle, yüzeylerin yada resimlerin kalitesini artırmak için kullanılır.
Boşluk (Mekan)
Bir sanat çalışmasının içindeki yada çevresindeki boş alan yada yüzeydir. Boşluk(Mekan) iki boyutlu yada üç boyutlu olabileceği gibi, negatif ve/veya pozitifte olabilir.
Hareket
Sanatçının, gözü bir kompozisyonun içine, çevresine yada kompozisyona doğru yönlendirmesinin yoludur. Görsel bir imajda hareket, objeler imajın içinde hareket ediyormuş hissiyatı uyandırdığında ortaya çıkar.


Temel Tasarım / Temel Tasarım Nedir? / Temel Tasarım İlkeleri / Temel Tasarım İlkeleri Örnekleri / Temel Tasarım 3D / Temel Tasarım Çalışmaları

Desen Nedir? Nasıl Tasarlanır? 2D Desen Tasarımı Galerisi 1 / 2 / 3 / / 5 / 7 / 3D Desen Tasarımları