Temel Tasarım Nedir?

Temel tasarım görsel ve işitsel her türlü imgeyi göz önünde bulundurarak görsel izlenim bırakma, kavrama ve fikir edinme amacı doğrultusunda ortaya çıkarılmış her türlü tasarıma verilen isimdir.
Tasarım ve estetik ilişkisinde, bir tasarım ürünü estetik anlamda belirli bir ilişki doğrultusunda bir araya gelen sanat elemanlarının birlikteliklerden doğmuş olan görsel bütünü oluşturmaktadır.
Tasarım / Sanat Elemanları
Çizgi
Renk
Doku
Biçim / Form
Mekân

 

Tasarım İlkeleri
Görsel düzen ve görsel bütünlüğe erişilmesinde, sanat elemanlarının düzenlenmesi ve bütünleştirilmesine kılavuzluk eden kavramlar tasarım ilkeleri olarak isimlendirilmektedir. Tasarımın görsel bileşenleridir. Bir araya gelerek kompozisyonu meydana getirirler.
Denge
Örüntü
Ritim
Mekan
Oran / Orantı
Vurgu
Hareket
Kontrast (Karşıtlık)
Uyum

Bir tasarım ürününde veya bir sanat eserinde bütünlüğü ya da birliği sağlamak için kullanılan her sanat elemanının birbiriyle etkileşim içindedir. Sanat elemanları ve tasarım ilkeleri birbirini tamamlayarak tasarıma estetik bir görünüm kazandırırlar.


Temel Tasarım / Temel Tasarım İlkeleri / Temel Tasarım İlkeleri Örnekleri / Temel Tasarım 3D / Temel Tasarım Çalışmaları / Desenden Ürüne

Desen Nedir? Nasıl Tasarlanır? 2D Desen Tasarımı Galerisi 1 / 2 / 3 / / 5 / 7 / 3D Desen Tasarımları