Tasarım Odaklı Süreç, Tasarım Odaklı Süreç İşlenişi

Bu ünitede tasarım süreci ve tanıtımın, problem tanımlama, araştırma, planlama, oluşturma ve değerlendirme basamaklarından oluştuğunun ve bu sürecin hem bireysel hem de iş birliği yapılarak uygulanabileceğinin öğrenilmesi amaçlanır.
Tasarım sürecinin bir problem tanımlama ve çözüm önerme süreci olduğunu söyler.
Günlük hayatta karşılaşılan bir sorun veya ihtiyacı “tasarım problemi” şeklinde ifade eder.
Özel gereksinimli bireylerin karşılaştığı zorluklar ile iş sağlığı ve güvenliği problemleri gibi günlük hayattaki sorunlar üzerinde durulur.
Belirlediği probleme yönelik çözüm önerileri geliştirebileceğini ifade eder.
Tasarım sürecinin araştırma basamaklarını söyler.
Doğru veri kaynaklarına ulaşma yollarına dikkat edilmesi, veri toplama aşamasında çözüm önerisine yönelik karşılaşılan benzer tasarımlar tespit edildiğinde etik kurallara uyularak belirlenen problemin değiştirilebileceği veya mevcut tasarımın geliştirilmesi yoluna gidilebileceği vurgulanır.

 

Tasarım geliştirme kriterlerini söyler.
Ergonomik, estetik, yaratıcı, özgün, yalın, işlevsel, bakım ve tamir kolaylığı gibi kullanıcı ihtiyaçları ile dayanıklı, kolay bulunabilir, geri dönüşüme uygun, ekonomik olma gibi kriterler üzerinde durulur.
Tasarımı oluşturma sürecinde çevresel faktörlere göre bu kriterlere dikkat edilir.
Tasarım oluşturulurken kullanıcı, malzeme, uygulama ve çevre faktörlerinin önemini açıklar.
Tasarım için uygun malzemeyi temin etme, araç-gereçleri seçme, çalışma takvimi oluşturma, maliyet hesaplaması yapma ve değerlendirme süreçleri üzerinde durulur.
Tasarımı oluşturmak için gerekli aşamaları açıklar.
Teknoloji ve tasarım uygulamalarında uyulması gereken güvenlik önlemlerini açıklar.
Tasarım ürünlerinin üretim süreçlerini açıklar.
Tasarımın çıkış noktası, hangi ihtiyaca cevap verdiği, nasıl yapıldığı, nasıl değerlendirildiği ve sonuçlandırıldığı üzerinde durulur.
Taslak, model, maket ve prototip kavramlarını örnekleyerek açıklar.
Kullanımı tamamlanmış ürünlerin ikincil amaçlar için kullanımını değerlendirir.
Kullanımı tamamlanmış ürünlerin geri dönüşümüne yönelik imkânların araştırılması sağlanır.
Tasarımı değerlendirme kriterlerini sınıflandırır.
Bir tasarımın estetik, özgün, işlevsel, yapılabilir ve sürdürülebilir olması açısından değerlendirilmesi üzerinde durulur.
Tasarımı değerlendirdikten sonra elde ettiği verilerden hareketle tasarımını yeniden yapılandırabileceğini değerlendirir.
Tasarımını kullanıcıya ulaştırmak üzere tanıtım ve pazarlama imkânlarını değerlendirir.
Görsel ve sözel sunum tekniklerinin araştırılması sağlanır. Tasarım odaklı düşünme çalışma kağıdı / Tasarım Odaklı Düşünme Nedir?

Tasarım Odaklı Süreç / Tasarım Odaklı Süreç Nedir?Taslak / Model / Maket / Prototip / Döngüsel Tasarım Süreci


 

Tasarım Odaklı Düşünme Nedir? / Teknoloji ve Tasarım  Başarılı Olmak / Dersime Dokunma! / “Gelişen Beyin”  Yenilikçilik Ödüllerinde…