Bilgisayar Destekli Tasarım

Bilgisayar Destekli Tasarım, imalatının yapılması düşünülen bir parçanın veya bir konstrüksiyonunun ortaya çıkarılmasında yardımcı olmak için bilgisayar sistemlerinin kullanılmasıdır. Daha basit olarak da imalatı düşünülen parçanın ilk olarak bilgisayar ortamında oluşturulmasıdır. Bilgisayar destekli grafik-tasarım, bir tasarımın oluşturulmasına, değiştirilmesine, analizine veya optimizasyonuna yardımcı olmak için kullanılan yazılım programlarıdır.

 

Bu ünitede öğrencilerin bilgisayar destekli tasarım bilgisini ve süreçlerini öğrenmeleri amaçlanmıştır.
Tasarımı için taslak çizimler yapar.
Gerçek hayatta karşılaşılan probleme ilişkin düşünülen çözüm önerisi kâğıt üzerinde iki boyutlu olarak gösterilir.
Taslak çizimlerini bilgisayar yardımıyla iki boyutlu görsellere dönüştürür.
Resim ve grafik işleme yazılımları açıklanır ve en az bir tanesi kullanılarak görsel oluşturulur.
Tasarım fikrini açıklamak için çoklu ortam sunusu hazırlar.
Çoklu ortam yazılımları ile sesli ve hareketli sunular hazırlayarak sınıf ortamında sunulması üzerinde durulur.
Bu kazanım, 5 ve 6. sınıflardaki zorunlu Bilişim Teknolojileri dersi ile 7 ve 8. sınıflardaki seçmeli Bilişim Teknolojileri dersinin “Ürün Oluşturma” ünitesi ile ilişkilendirilmelidir.


Bilgisayar Destekli Tasarım Nedir? / Akıllı Ürünler /  Perspektif Çizim Nedir? / 3D Çizimler / 3D El ÇizimiSketchUp Eğitimi / Tinkercad 3D Tasarım