Teknoloji ve Tasarımın Temelleri

Günümüzde teknoloji; temel ve uygulamalı bilimlerin verilerinin yaratıcı süreçler içerisinde üretime dönüştürülmesini, kullanımını ve toplumsal etkilerinin çözümlenmesini kapsayan bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Bu yaklaşım, teknolojinin toplumsal her türlü etkinliğin içinde bir süreç olarak yer aldığı gerçeğini vurgular. Teknoloji, insan hayatının kalitesini artırmak amacıyla yaratıcılık ve zekânın; bilim, sanat, mühendislik, ekonomi ve sosyal çalışmayla oluşturulan bir bireşimidir. Herhangi bir şeyi daha iyi, daha hızlı, daha kolay, daha ekonomik ve daha verimli yapma girişimidir.
Tasarım, zihinde canlandırılan biçimdir. Bu tanımlamada zihinsel süreçlerin kullanımı ön plana çıkmaktadır. Farklılıkları bulma, hayal kurma, sorgulama, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, akıl yürütme gibi üst düzey zihinsel süreçlerin tasarım yapmada önemli bir yeri vardır.

 

Teknoloji ve Tasarım, ürün geliştirme sürecine yönelik olduğundan ve insan hayatını doğrudan etkilediğinden birlikte ele alınmalıdır. Teknoloji ve Tasarım birbirini doğrudan etkileyen kavramlardır.İkisi arasındaki ilişki özne ve nesne ilişkisi gibidir.
Teknoloji ve Tasarımın temelinde insan vardır. İnsanla şekillendi, tasarlandı tüm ürünler. Yeni fikirler ortaya çıktı icada dönüştü. İnsan hayatını kolaylaştırdı daha güzel yarınları ortaya çıkardı.
Teknoloji ve Tasarımın temelleri ve kavramların işlenişi aşamalarını (word) öğrenmek için
tıklayınız...
Teknoloji ve Tasarım Öğreniyorum Kavramları / Teknoloji Nedir? / Tasarım Nedir? / Buluş Nedir? / Keşif Nedir? / Teknoloji ve Tasarım İlişkisi / Teknoloji ve Tasarımın Önemi / Teknoloji Tasarım Sözlüğü / Kapak Tasarımları

Teknoloji ve Tasarım Uygulamaları Keyfi Olamaz / Teknoloji Tasarım  Başarılı Olmak / Dersime Dokunma! / “Gelişen Beyin”  Yenilikçilik Ödüllerinde…