Teknoloji ve Tasarım Dersi Yeni Müfredat Programı Tüm Dokümanlar

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın Vizyonu
Hayatımızı kolaylaştıran birçok yenilik, bilimsel araştırmalarla geliştirilen teknolojilerin tasarım yolu ile ürün hâline gelmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Teknoloji ve Tasarım Dersi, bilimsel araştırma, teknoloji ve tasarım arasındaki ilişkileri açıklamayı ve bu konuda farkındalık yaratmayı hedeflemektedir.

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nı başarılı olarak tamamlayan tüm öğrencilerin teknoloji ve tasarım okuryazarı bireyler olarak yetişmesi vizyon olarak benimsenmiştir.

Teknoloji Tasarım Günlük Ders Planı

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuz Kitabı İndir...

Eski ve Yeni Müfredat Farkları

 

Yeni Müfredatta  Teknoloji ve Tasarım

Yeni Müfredata Raporu Öğretmen Görüşleri

7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

8. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

Teknoloji Tasarım Formları

Teknoloji Tasarım Dersinin Felsefesi

yeni müfredata öğretmen raporu gelisenbeyin.net ile ilgili görsel sonucu

Yeni Müfredat Programı Değerlendirme Raporu

Teknoloji Tasarım Programı Değerlendirme Raporu

Teknoloji Tasarım Projeleri

Teknoloji ve Tasarım Dersi Hizmetiçi Eğitim Semineri

Teknoloji ve Tasarım Seminer Notları

Yeni Müfredat Değerlendirme

Engelsiz Hayat Teknolojileri

Teknoloji Tasarım Ders Planı Örnekleri

Yazılı Sınav Örneği

Görsel İletişim Tasarımı

Mimari Tasarım

 

Ayrıca teknoloji tasarım okuryazarı bireyler, tasarım problemlerinde mutlak doğrunun olmadığını; kullanıcı ihtiyaç ve beklentilerine göre her zaman yaratıcı çözümler sunmanın mümkün olduğunu; tasarım faaliyetlerinin gelişen teknolojinin de yardımıyla sürekli değişen, gelişen bir eylem olduğunu kavrar ve benimser. Tasarım becerisi, bireyin içinde bulunduğu kültürel ve toplumsal yapı,yaşam deneyimi ile bireyin özniteliklerinin bir sonucu olarak geliştirilebilir. ÖĞRETİM PROGRAMINDA DEĞERLER EĞİTİMİ

 

Teknoloji Tasarım Öğretim Programının Temelleri

Teknoloji ve Tasarım Öğretim Programı'nın Amaçları

Öğretmen ve Öğrenci Rolleri

Benimsenen Strateji ve Yöntemler

Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım

Ölçme ve Değerlendirme Anlayışı

Teknoloji ve Tasarım Öğrenme Alanları ve Üniteleri

Teknoloji Tasarım Üniteleri

Programın Uygulanma Esasları

Bilgisayar Destekli Tasarım

Engelsiz Hayat Teknolojileri

7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

8. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

Teknoloji Tasarım Sunuları

Biyotaklit (Biyomimetrik,Biomimicry)

Ergonomi Nedir? / Bunu Ben Yaptım

Mizanpaj Nedir? Nasıl Yapılır?

Tanıtım ve Pazarlama

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt