Teknoloji ve Tasarım Dersi Yazılı Sınav Soruları, Teknoloji Tasarım Sınavı, Teknoloji ve Tasarım Soruları

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programında bilgi ve becerilerin hedeflenen düzeyde kazandırılması; öğrencilerin aktif olduğu öğretim yaklaşımlarının uygulanması, öğrenme ortamlarının ve materyallerin amaca uygun seçilmesi, öğrenme öğretme sürecinin etkili bir şekilde izlenmesi ve öğrenci gelişimlerinin kontrol edilmesiyle mümkündür. Bu nedenle öğrenme öğretme vetiresiyle ile ölçme ve değerlendirme uygulamalarının eş güdümlü ve birbirini destekler nitelikte, süreç değerlendirme yaklaşımıyla yapılması önemlidir.

Program hayat boyu öğrenen, öğrendiğini uygulayabilen, teknoloji ve tasarım süreçlerini hem kendisi hem de yaşadığı toplum yararına kullanabilen, teknoloji ve tasarım sürecini anlayabilen, yorumlayabilen, yönetebilen, değerlendirebilen, teknoloji ve tasarım okuryazarı bireyler yetiştirmeyi hedeflediği için ölçme ve
değerlendirme uygulamaları süreç temelli, performansa dayalı durum belirleme odaklı olmalıdır. Bu nedenle proje, dereceli puanlama anahtarları kullanılmalıdır. Ayrıca öğrencilerin değerlendirme sürecine katılmasına özen gösterilmelidir. Bunun için öğrenciler hem kendi ürünlerini hem de akranlarının ürünlerini değerlendirebilirler.

 


Öz, akran ve grup değerlendirmeleri üç aşamada uygulanmalıdır: Öğrenci ilk aşamada sözel, ikinci aşamada yazılı olarak kendi öğrenme sürecine, performansına ve ürününe yönelik değerlendirmelerde bulunmalıdır. Üçüncü aşamada ise dereceli puanlama anahtarı, öz değerlendirme formları, dereceleme ölçekleri gibi çeşitli araçlar kullanılarak puanlamalar yapılabilir. Bu aşamaların sırasıyla uygulanmasına dikkat edilmelidir.
Öğrencilerden birinci ve ikinci aşamayı etkili olarak kullanmaları sonrasında kendi ürününe, akranının ürününe ve grup olarak yaptıkları çalışmalara ilişkin puan vermesi istenir. Öğrencilerin eleştirel düşünme, yenilikçi düşünme, diğer bireylerin ürünlerini/projelerini eleştirel bir şekilde analiz edebilmeleri için açık uçlu soruların (sözlü-yazılı) kullanılmasına özen gösterilebilir. Süreç içerisinde yapılacak ölçme ve değerlendirme uygulamalarının temel amacı; eğitim ve öğretim yılının başından sonuna kadar öğretimi geliştirmeye odaklanmak olmalıdır.
Öğrencilerin dönem içerisinde yaptıkları tasarımları/ürünleri, yıl sonunda sergilenmelidir.

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ YAZILI SINAV ÖRNEKLERİ
Teknoloji ve Tasarım dersi 7. sınıflar 1. yazılı sınav sorularını indirmek için tıklayınız...
Teknoloji ve Tasarım dersi örnek yazılı sınav sorularını indirmek için tıklayınız...

8. SINIFLAR TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ YAZILI SINAV YOKLAMA A KİTAPÇIK SORULARI (ANTAKYA İNÖNÜ ORTAOKULU)

1-“Bir olgunun, işleyişin, yöntemin veya durumun yenilenmesi ve geliştirilmesidir.”

Yukarıda verilen tanım aşağıdaki hangi kavrama aittir?

A-      Teknoloji

B-      Tasarım

C-      İnovasyon

D-      Endüstri

2- Aşağıdakilerden hangisi inovasyon türlerinden değildir.

A-      Ürün İnovasyonu

B-      Hizmet İnovasyonu

C-      Organizasyonel İnovasyon

D-      Kalite İnovasyonu

3-  “Bir işletme tarafından pazara sunulan, elle tutulup gözle görülen nesnelerde yapılan inovasyon faaliyetidir. “

Yukarıda verilen tanım aşağıdaki hangi kavrama aittir?

A-      Ürün İnovasyonu

B-      Hizmet İnovasyonu

C-      Organizasyonel İnovasyon

D-      Pazarlama inovasyonu

4- Aşağıdakilerden hangisi ürün inovasyonuna örnektir?

A-      Metrenin icadı

B-      Yerçekimi kanunu keşfi

C-      Lastik tekerlek

D-      Yaşlılara evde sağlık hizmeti

5- “Kablosuz Mause” üretimi hangi inovasyon çeşidine bir örnektir?

A-      Ürün İnovasyonu

B-      Hizmet İnovasyonu

C-      Organizasyonel İnovasyon

D-      Pazarlama inovasyonu

6-Disklerin yerine USB bellek kullanılması hangi inovasyon çeşidine bir örnektir?

A-      Ürün İnovasyonu

B-      Hizmet İnovasyonu

C-      Organizasyonel İnovasyon

D-      Pazarlama inovasyonu

 

7- Tüm ilçeyi engellilere uygun halde tasarlayıp, yaşlılar için vakit geçirebilecekleri mekanlar inşa edip, çocukların eğitimi ve gelişimi ile ilgili çalışmalar yapıp aileleri bilinçlendiren kreşler açan, kadınlar için sosyal yardım ve dayanışma çalışmaları yürüten bu belediyecilik anlayışı hangi inovasyon türüne örnek sayılabilir?

A-      Ürün İnovasyonu

B-      Hizmet İnovasyonu

C-      Organizasyonel İnovasyon

D-      Pazarlama inovasyonu

8-Bankaların bankacılık faaliyetlerini mobil uygulamalar üzerinden yapmaları hangi inovasyon çeşidine bir örnektir?

A-      Ürün İnovasyonu

B-      Hizmet İnovasyonu

C-      Organizasyonel İnovasyon

D-      Pazarlama inovasyonu

9- Sektöründe hizmet sunarken yeni, daha faydalı veya radikal bir değişim kullanmak, mekan, sunum, ulaşılabilirlik gibi yaklaşımları yeniden yorumlamak, gelişen çağın ürünlerinden daha efektif olarak yararlanmak amacıyla yapılan inovasyon türüne ne ad verilir?

A-      Ürün İnovasyonu

B-      Hizmet İnovasyonu

C-      Organizasyonel İnovasyon

D-      Pazarlama inovasyonu

10- Farklı ürün ambalajları geliştirmek, yeni reklam ve tanıtım faaliyetleri yapmak, yeni pazarlama yöntemleri bulma faaliyetleri hangi inovasyon türüdür?

A-      Ürün İnovasyonu

B-      Hizmet İnovasyonu

C-      Organizasyonel İnovasyon

D-      Pazarlama inovasyonu

11- Peynir satan bir firmanın peynir ambalajlarını daha şeffaf bir ambalaj ile satmaya başlaması hangi inovasyon türüne örnektir?

A-      Ürün İnovasyonu

B-      Hizmet İnovasyonu

C-      Organizasyonel İnovasyon

D-      Pazarlama inovasyonu

12- Yeni ve farklı çalışma yöntemleri, kullanılan mevcut yöntemlerin değiştirilmesi ve geliştirilmesine …………………. inovasyon denir

Yukarıda verilen tanım aşağıdaki hangi kavrama aittir?

A-      Ürün İnovasyonu

B-      Hizmet İnovasyonu

C-      Organizasyonel İnovasyon

D-      Pazarlama inovasyonu

13- Henry FORD; 1908 yılında binlerce vasıfsız işçiyi işe aldı. Bu işçilere çok basit ve çok kısa işler öğretildi. Böylece sadece bir basit iş bilerek karmaşık otomobiller üretilecekti. Plan işledi ve bilinen ilk seri üretim otomobil olan Ford T Modeli üretildi.  

Henry Ford’un yaptığı üretim tarzı değişikliği hangi inovasyon türüne bir örnektir?

A-      Ürün İnovasyonu

B-      Hizmet İnovasyonu

C-       Organizasyonel İnovasyon

D-      Pazarlama inovasyonu

14- “Daha önce bulunmayan bir ürünün insan çabası sonucu ortaya çıkmasıdır”

Yukarıdaki tanımı verilen kavram aşağıdakilerden

A-    İcat

B-    Keşif

C-    Ürün

D-    Teknoloji

15- “Stetoskop” adlı teknolojik nesnenin üretilmesi insanlık için ne anlam ifade eder?

A-    İcat

B-    Keşif

C-    Ürün

D-    Teknoloji

 

16- Ekonomide belirli bir malzeme ve insan hizmeti vererek meydana getirilen araç ve gereçlerdir.Yukarıda verilen tanım aşağıdaki hangi kavrama aittir?

A-    İcat

B-    Keşif

C-    Ürün

D-    Teknoloji

17- ……..maddi bir niteliği olmayan, alım satımı mümkün olan belirli bir fiatı olan ve fayda sağlayan soyut bir iktisadi faaliyet olarak tanımlanabilir.

Yukarıda verilen tanım aşağıdaki hangi kavrama aittir?

A-    İcat

B-    Hizmet

C-    Ürün

D-    Teknoloji

18-Üretilen ürünü ya da hizmeti maddi kara dönüştürmek için yapılan faaliyetlere (sürece) ne ad verilir?

A-      Pazarlama

B-      Teknoloji

C-      Ürün

D-      Keşif

19- Organize etmek, hazırlık yapmak ve parçaları birleştirip bir araya getirerek bir etkinlik planlamak, bir yada birkaç kişinin bir araya gelerek bir şeyler organize etmesidir.

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A-      Pazarlama

B-      Organizasyon

C-      Ürün

D-      Teknoloji

20- inovasyonu tanımlayan en genel kelime hangisidir?

A-      Ürün

B-      Yenilik

C-       İcat

D-      Tasarım

 

21-aşağıdakilerden hangisi pazarlama inovasyonu döngüsü elemanlarından biri değildir?

A-      Gerekli bilgilerin toplanması

B-      İş bölümü

C-      Fırsatların yakalanması

D-      Öğrenme

22- “Yenilik, tekniğin bilinen durumunun aşılması, sanayide uygulanabilirlik” bu 3 şart hangi ürün hakkının şartlarıdır?

A-      Faydalı model

B-      Patent

C-      Marka

D-      Telif hakkı

23-ülkemizde ürün ve eserler hakları için hangi kuruma başvurulur?

A-      Sanayi Bakanlığı

B-      TÜBİTAK

C-       İçişleri Bakanlığı

D-      Türk Patent Enstitüsü

24-aşağıdakilerden hangisinin marka olarak kullanılması yasaktır?

A-      Masa isimli masa

B-      Patlıcan isimli radyo

C-      Temiz isimli deterjan

D-      En ucuz isimli market

25- “Buluş sahibin bulduğu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme sağlayan belgedir.”

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A-      Faydalı model

B-      Patent

C-      Marka

D-      Telif hakkı

26- “Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir.”

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-      Faydalı model

B-      Patent

C-      Marka

D-      Telif hakkı

27-“Kurumların ve kişilerin geliştirmiş oldukları yeni ürünler için az maliyetle koruma elde etmesini sağlayan sistemedir.”

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A-      Faydalı model

B-      Patent

C-       Marka

D-      Telif hakkı

28-  Marka koruması kaç yıldır?

A-      10

B-      8

C-      5

D-      3

29- Aşağıdakilerden hangisi sinai mülkiyet haklırından değildir.

A-      Endüstriyel tasarım tescili

B-      Faydalı model

C-      İnovasyon

D-      Patent

30- Marka tescili hangi harf ile gösterilir

A-      D

B-      T

C-      R

D-      K

AÇIKLAMALAR

1-SADECE 25 TANE SORUDAN SORUMLUSUNUZ.

HER SORU 4 PUANDIR.

BAŞARILAR..

 

ALİ DALYAN

TEKNOLOJİ VE TASARIM ÖĞRETMENİ

 

7. SINIFLAR TEKNOLOJİ VE TASARIM A KİTAPÇIK SINAV SORULARI ( ANTAKYA İNÖNÜ ORTAOKULU)

1. İnsanların gereksinimlerine (ihtiyaçlarına) uygun yardımcı araç ve aletlerin yapılması veya üretilmesi için, gerekli olan yetenek ve bilgiye ne denir?

A) Endüstri     B) Teknoloji    C) Bilim          D) Buluş

2. Eski çağlarda insanların, yemek, barınma gibi  ihtiyaç-larını karşılamak için ağaç, taş gibi malzemelerden mızrak, yemek kapları gibi aletler yapmaları için, gerekli yetenek ve bilgiye, yani  …………?……….. sahip olduklarını gösterir.

A) İnovasyona   B) Sanata   C) Tasarıma   D) Teknolojiye

3. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak ve sorunlarına çözümler üretmek için teknolojiye ihtiyaç duyulur.

A) Doğru   B) Yanlış

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Teknolojinin faydalarından biri değildir?

A) Dünyanın öteki ucunda gerçekleşen bir olaydan anında haberimiz olabilmektedir.

B) İnsanların birbirleri ile iletişimi azalmış, insanların sosyalleşmesinin önüne geçer olmuştur

C) Teknoloji sayesinde ulaşım ileri seviyelere çıkmış, kolaylaşmıştır.

D) İnsanların hayatı hemen her alanda kolaylaşmıştır.

 

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Teknolojinin zararlarından biri değildir?

A) Kitlesel kayıplara sebep olacak silahlar

B) Küresel ısınma ve kirliliğe sebep olmaktadır

C) Makineleşme, işsizliği artırmaktadır

D) İnsanların hayatı hemen her alanda kolaylaşmıştır

 

6. Buluş; olan bir bilimsel kuralın fark edilmesidir. Aşağıdakilerden hangisi bir buluş değildir?

A ) Suyun Kaldırma Kuvveti    B) Amerika’nın Keşfi

C) Isı Kanunu                        D) Yerçekimi Kanunu

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

A) Buluşun sahibi bilim adamıdır.

B) Kaşifler tarafından Keşifler yapılır.

C) İcatlar Mucitler tarafından yapılır.

D) İcatları yapanlara Kaşif denir

 

8. Daha önceden olmayan, insanların hayatını kolaylaştırarak, sorunlara çözüm olarak yapılmış ürünler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Teknik     B) İcat    C) Keşif        D) Endüstri

9. Bir bilim, sanat ya da meslek dalında kullanılan yöntemlerin tümü olarak ifade edilir.

A) Teknik     B) Teknoloji   C) Bilim        D) Endüstri

10. Devamlı veya belli zamanlarda, makina ve benzeri araçlar kullanarak bir madde veya gücün niteliğini veya biçimini değiştirerek, toplu üretimde bulunan faaliyet dalına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilim     B) Tasarım   C) Endüstri        D) Teknik

11. Sanayide üretimin, tamamen insansız fabrikalarda bilişim ve internet ağları ile haberleşen robotlar ve makineler tarafından yapıldığı, günümüz sanayi devrimidir.

A)Endüstri 1  B)Endüstri 2  C)Endüstri 3  D)Endüstri 4.0

12. ………?………; bir ürünün üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya estetik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade etmesidir.

A) Teknik      B) Tasarım     C) Sanat        D) Bilim

13. Broşür, afiş, kitap, dergi vb. okunan ve izlenen görüntülerin yapıldığı tasarım alanı hangisidir?

A) Mimari        B) Grafik C) Endüstri        D) Çevre

14. Makineler, teknolojik ürünler, mutfak malzemeleri, beyaz eşyalar ve diğer benzer ürünlerin üç boyutlu olarak yapıldığı tasarım alanı hangisidir?

A) Mimari        B) Grafik       C) Endüstri D) Çevre

15. Ürün, hizmet ve pazarlama alanlarında geliştirme, değiştirme ve yenilemeye verilen isim nedir?

A) Teknik    B) İnovasyon     C) Endüstri D) Grafik

 

16. Çizgi, şekil, renk, doku, alan, biçim ve değer ………?….......  dır.

A) Tasarım Alanları      B) Tasarım İlkeleri

C) Teknoloji Kavramları D) Tasarım Elemanları

17. Denge, ritim, vurgu, kontrast, hareket, bütünlük, hizalama ………?.......dır.

A) Tasarım Elemanları           B) Tasarım Çeşitleri

C) Tasarım İlkeleri                D) Tasarım Alanları

 

18. Aşağıdakilerden hangisi tasarım ilkelerindendir?

A) Çizgi       B) Şekil       C) Ritim       D) Doku

19. Aşağıdakilerden hangisi tasarım elemanlarındandır?

A) Denge       B) Hareket       C) Vurgu      D) Biçim

20. Bir ürünün kesin biçimini almadan önceki ilk çizimine ne ad verilir?

A) Taslak     B) Model        C) Maket D) Prototip

21. Herhangi bir ürünün seri üretim aşamasından önce üretilmiş, birebir olan ilk örneğine ne denir?

A) Model     B) Taslak        C) Maket D) Prototip

22. Bir tasarım ürününün, görünümüne ve oranlarına bağlı kalınarak küçültülmüş, üç boyutlu örneğine ne denir?

A) Taslak     B) Model        C) Maket D) Prototip

23. Tasarımı kullanıcıya ulaştırmak için ne yapılmalıdır?

A) Reklam    B) Tanıtım    C) Pazarlama    D) Hepsi

24. Aslına uygun yapılmış 3 boyutlu mamule ne denir?

A) Taslak    B) Prototip      C) Model       D) Maket

25. Aşağıdakilerden hangisi Endüstriyel Tasarım ürünüdür?

A) Afiş    B) Beyaz Eşyalar  C) Bina      D) Kitap

 

 

 

BAŞARILAR.

HER SORU 4 PUANDIR.

ALİ DALYAN

TEKNOLOJİ VE TASARIM ÖĞRETMENİ

(Soruları bizimle paylaşan Ali Dalyan öğretmen arkadaşıma teşekkürler...)

Teknoloji ve Tasarım 7. Sınıf Soruları / Teknoloji ve Tasarım 7. Sınıf Çalışma Soruları / Teknoloji ve Tasarım 8. Sınıf Soruları
Teknoloji ve Tasarım Dersi E-okulda Not Verme İşlemleri
Teknoloji ve Tasarım Dersi 7. Sınıf Konuları ve İşlenişi / Teknoloji ve Tasarım Dersi 8. Sınıf Konuları ve İşlenişi

Teknoloji Tasarım Yıllık Plan
/ Teknoloji Tasarım Zümreleri / Gözlem Formu / Bep Planları / Grup Çalışmasını Değerlendirme Formu


Bilim İnsanları / Ünlü Yazarlar / Ünlü Ressamlar / Ünlü Müzisyenler / Türk Büyükleri / Türk Bilim İnsanları / Ünlü Matematikçiler / Ünlü Fizikçiler