Teknoloji ve Tasarım Not Verme, E Okulda Not Verme İşlemi

Tüm öğretmenler internette e okula sitesine girerek ders notlarını girerler. https://eokul.meb.gov.tr/logineokul.aspx internet adresinde kullanıcı adı ve şifresi girerek sisteme giriş yaparlar.
Not giriş ekranı e okul kapsamında bütün dersler için ortak hazırlanmaya çalışılmıştır. Ancak not girişinde o dersin ölçme ve değerlendirme kurallarına uygun olarak not girişleri değişmektedir.

Dolayısıyla e okul kapsamında not girişinde hiçbir sıkıntı yoktur. Ayrıca idarenin sizden talep ettiği sınav tarihlerini girmiş olmanız yeterli olacaktır. Önce sınav tarihleri girilir ve sınav tarihinden 15 gün içinde not girilmek zorundadır.
Benzer bir örneği e okul ekranında öğrenciye proje notu vermeye çalıştığınızda görebilirsiniz. Teknoloji ve tasarım dersinde bir proje notu olmayacağı için bu not ekranı da size kapalı olacaktır.

 


Teknoloji ve Tasarım dersinde nasıl not verilir?
Birinci dönemde 4 adet not verilecektir. 2 tanesi sınav yerine yazılacak. Burada dersimizde isteyen yazılı sınav, test ya da dereceli puanlama anahtarı kullanılarak etkinlik süreci değerlendirilecektir.
Diğer 2 adet not ders içi performans değerlendirme notu olarak verilecektir. Bunu değerlendirmek için gözlem veya öğretmenin hazırladığı değerlendirme formlarıyla ölçülecektir.
Not: Performans notu bölümüne hiçbir zaman not yazılmıyor...

Etkinlik değerlendirmek için:
Teknoloji ve tasarım dersinde öğretmen öğrencilerin; Soru ve önerilere verdikleri cevapları, Grup çalışmalarına ve tartışmalarına katılımlarını, Öğretim sürecinde yapılan görevlere gösterdikleri tepkiyi gözlemler.
Öğrenci gözlem formları, öğrencilerin sınıf içi etkinliklerde ve üretime yönelik yapılan çalışmalarda sergiledikleri becerileri tutarlı, güvenilir, geçerli biçimde gözlemlemek amacıyla verilmiştir. Ayrıca öğrencilerin sınıf içi etkinliklerdeki performansının değerlendirilmesinde de kullanılabilir.

Teknoloji ve Tasarım değerlendirme formlarını indirmek için tıklayınız...

 


Teknoloji Tasarım Yıllık Plan / Teknoloji Tasarım Zümreleri / Gözlem Formu / Bep Planları / Grup Çalışmasını Değerlendirme Formu
Teknoloji ve Tasarım Dersi Tüm Bilgiler

Teknoloji Tasarım Projeleri / Teknoloji Tasarım Dersinin Felsefesi / Ölçme ve Değerlendirme Anlayışı / Öğretmen ve Öğrenci Rolleri