Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubric)
Öğrencinin gerçekleştirdiği bir çalışmaya ilişkin performansını, belirlenen ölçütler bakımından yetersizden yetkine doğru belirleyen puanlama anahtarıdır. Herhangi bir çalışmanın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır.
Amaçlarına Göre Dereceli Puanlama Anahtarı

Dereceli puanlama anahtarı Bütüncül ve Analitik olarak iki grupta incelenebilir. Genel olarak belli bir yetenek, öğelerine ayrılmadan bir bütün olarak puanlanıyorsa bu holistik (bütüncül) puanlama olmaktadır (Haladyna, 1997). Bütüncül dereceli puanlama anahtarı, üründeki veya çalışmadaki nitelikler hakkında genişçe hükümlere dayanmaktadır (Moskal,2000; 2003).
Analitik puanlama anahtarı, belli bir yeteneği ögelere ayırıp her öge için ayrı bir bütüncül anahtar geliştirmekle oluşturulmaktadır. Analitik anahtarın öğrencilerin eksiklerini tanımaları ve düzeltmeleri açısından faydaları çoktur. Analitik puanlama anahtarları iyi tanımlanmış ve detaylı anahtarlardır (Haladyna, 1997; Moskal, 2000). Etkinlikler için kullanılacak dereceli puanlama anahtarları program kılavuzunda verilmiştir.

Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubric) Örneği

Sponsor Bağlantılar

 

 

a. Teknoloji ve Tasarım dersi  7. sınıflar 1. dönem 2 ünite tek kağıtta indirmek için tıklayınız...

b.Teknoloji ve Tasarım dersi 7. sınıflar 2. dönem 2 ünite tek kağıtta indirmek için tıklayınız...

Teknoloji Ve Tasarımın Temelleri  /  Gözlem ve Değerlendirme  Formunu indirmek için tıklayınız…

Teknoloji ve Tasarım Formları

Teknoloji Tasarım Yıllık Planları

Teknoloji Tasarım Zümresi

Ölçme ve Değerlendirme

Teknoloji ve Tasarım Dersi Not Verme

Ürün Dosyası / Öz Değerlendirme Formu

Grup Çalışmasını Değerlendirme Formu

Gözlem Formu

Öğretmen Not Çizelgesi

Öğrenci Ürün Dosyası Kontrol Listesi

Teknoloji ve Tasarım Dersinde Başarılı Olmak

Nasıl Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Olunur?

Teknoloji ve Tasarım Sunuları

Teknoloji ve Tasarım Öğretmenlerinin Beklentileri

Teknoloji Tasarım Kapakları

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt