Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubric)

Öğrencinin gerçekleştirdiği bir çalışmaya ilişkin performansını, belirlenen ölçütler bakımından yetersizden yetkine doğru belirleyen puanlama anahtarıdır. Herhangi bir çalışmanın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır.
Amaçlarına Göre Dereceli Puanlama Anahtarı
Dereceli puanlama anahtarı Bütüncül ve Analitik olarak iki grupta incelenebilir. Genel olarak belli bir yetenek, öğelerine ayrılmadan bir bütün olarak puanlanıyorsa bu holistik (bütüncül) puanlama olmaktadır (Haladyna, 1997). Bütüncül dereceli puanlama anahtarı, üründeki veya çalışmadaki nitelikler hakkında genişçe hükümlere dayanmaktadır (Moskal,2000; 2003).
Analitik puanlama anahtarı, belli bir yeteneği ögelere ayırıp her öge için ayrı bir bütüncül anahtar geliştirmekle oluşturulmaktadır. Analitik anahtarın öğrencilerin eksiklerini tanımaları ve düzeltmeleri açısından faydaları çoktur. Analitik puanlama anahtarları iyi tanımlanmış ve detaylı anahtarlardır (Haladyna, 1997; Moskal, 2000). Etkinlikler için kullanılacak dereceli puanlama anahtarları program kılavuzunda verilmiştir.
Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubric) Örneği

 

a. Teknoloji ve Tasarım dersi  7. sınıflar 1. dönem 2 ünite tek kağıtta indirmek için tıklayınız...

b.Teknoloji ve Tasarım dersi 7. sınıflar 2. dönem 2 ünite tek kağıtta indirmek için tıklayınız...

Teknoloji ve Tasarımın Temelleri  /  Gözlem ve Değerlendirme  Formunu indirmek için tıklayınız…

Teknoloji Tasarım Dokümanları / Öz Değerlendirme Formu / Grup Çalışmasını Değerlendirme Formu / Gözlem Formu / Ürün Dosyası Kontrol Listesi

Bilim İnsanları / Ünlü Yazarlar / Ünlü Ressamlar / Ünlü Müzisyenler / Türk Büyükleri / Türk Bilim İnsanları / Ünlü Matematikçiler / Ünlü Fizikçiler