Teknoloji ve Tasarım Öğretim Programı'nın Temelleri

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın Vizyonu
Hayatımızı kolaylaştıran birçok yenilik, bilimsel araştırmalarla geliştirilen teknolojilerin tasarım yolu ile ürün hâline gelmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Teknoloji ve Tasarım Dersi, bilimsel araştırma, teknoloji ve tasarım arasındaki ilişkileri açıklamayı ve bu konuda farkındalık yaratmayı hedeflemektedir.

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nı başarılı olarak tamamlayan tüm
öğrencilerin teknoloji ve tasarım okuryazarı bireyler olarak yetişmesi vizyon olarak benimsenmiştir.

 

Teknoloji ve tasarım okuryazarı bireyler; temel teknolojik alanlara (enerji, ulaştırma, vb.) ve teknolojik ürünlerin geliştirilmesine yönelik araştırma ve geliştirme becerilerine, olumlu tutum ve değerlere, kendini ve içinde yaşadığı çevreyi yaratıcı biçimde geliştirme isteğine, teknoloji ve tasarım ikilisinin hayatın günlük akışına yaptığı pozitif katkıların yanında negatif etkilerin de var olduğu ve yaptığı teknoloji ve tasarım ürünlerinde negatif etkileri en aza indirmesi gerektiği bilincine,bunun yanı sıra teknoloji ve tasarım uygulamalarında etik kurallara ilişkin farkındalığa sahiptir.

Bu bireyler gözlemleyen, inceleyen, çevresine duyarlı, insan yaşamını etkileyen sorunlar konusunda kendisini sorumlu hisseden, analitik düşünce sistematiğini kullanarak bu sorunlara yaratıcı ve özgün çözümler önerebilen, özgüvenli ve birlikte çalışabilme becerisine sahiptir.
Ayrıca teknoloji tasarım okuryazarı bireyler, tasarım problemlerinde mutlak doğrunun olmadığını; kullanıcı ihtiyaç ve beklentilerine göre her zaman yaratıcı çözümler sunmanın mümkün olduğunu; tasarım faaliyetlerinin gelişen teknolojinin de yardımıyla sürekli değişen, gelişen bir eylem olduğunu kavrar ve benimser. Tasarım becerisi, bireyin içinde bulunduğu kültürel ve toplumsal yapı,yaşam deneyimi ile bireyin özniteliklerinin bir sonucu olarak geliştirilebilir.
ÖĞRETİM PROGRAMINDA DEĞERLER EĞİTİMİ

 

Teknoloji Tasarım Öğretim Programının Temelleri

Teknoloji ve Tasarım Öğretim Programı'nın Amaçları

Öğretmen ve Öğrenci Rolleri

Benimsenen Strateji ve Yöntemler

Ölçme ve Değerlendirme Anlayışı

Teknoloji ve Tasarım Öğrenme Alanları ve Üniteleri

Teknoloji Tasarım Üniteleri

Programın Uygulanma Esasları

Bilgisayar Destekli Tasarım

7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

8. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

Teknoloji Tasarım Sunuları

Biyotaklit (Biyomimetrik,Biomimicry)

Ergonomi Nedir? / Bunu Ben Yaptım

Mizanpaj Nedir? Nasıl Yapılır?

            

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt