Teknoloji Tasarım Strateji ve Yöntemleri

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı esas alınarak gerçekleştirilen derslerin planlanması ve uygulanmasında, öğrenciyi merkeze alan ve aktif kılan proje tabanlı, araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı benimsenmiştir.

Proje tabanlı öğrenmede birden fazla çözüm yolu üzerinde çalışılır. Öğrenci proje tasarısını öğretmen rehberliğinde hazırlar. Bu yolla, öğrencilerin işbirliği içerisinde günlük yaşamda karşılaşabilecekleri problemleri eleştirel bir yaklaşımla tanımlamaları, bu problemlere yaratıcı ve özgün çözümler önermeleri beklenir.
Proje tasarıları öğrencileri; çıkarım yapma, değerlendirme ve yaratıcı düşünme gibi üst düzey zihinsel süreçlere, bilimsel yöntemleri kullanmaya, özgün ve çok yönlü sorular sormaya, günlük yaşamla ilişkilendirmeye, birden fazla dersi ve konu alanını kapsamaya ve farklı kaynaklardan araştırma yapmaya yönlendirmektedir.

Araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenmede öğrenci, problem çözme, yaratıcılık, bilgiyi yeniden düzenleme, sorgulama, analiz etme, sentezleme, eleştirel düşünmeye yönelik çalışmalar yaparak etkin öğrenmeyi gerçekleştirir. Bu öğrenme yönteminde öğrenciler, ortaklaşa ya da bireysel olarak gerçek yaşama ilişkin konu ve uygulamalarda disiplinler arası bağlantı kurarak, belli bir sorun üzerinde problem çözme etkinliği gerçekleştirir. Böylece öğrencilerin bilimsel yöntem ve süreç becerilerinin gelişmesi ve gerçek yaşamda karşılaştıkları problemlere çözüm önermeleri hedeflenir.
Öğrenciler, öğretmenin danışmanlığında ve rehberliğinde, bağımsız etkinliklerle öğrenmeyi gerçekleştirir. Öğretim programı, öğrencinin ilgi ve yeteneklerinin dikkate alındığı esnek, çok yönlü ve çok amaçlı bir yapıya sahiptir.

Teknoloji ve Tasarım Uygulamaları Keyfi Olamaz / Teknoloji ve Tasarım  Başarılı Olmak / Dersime Dokunma! / “Gelişen Beyin”  Yenilikçilik Ödüllerinde…