En Önemli Değerimiz: AHLAK

“Toplumun temeli ahlaktır.” (Victor Hugo)

“Milletler, parasızlıktan dolayı değil ahlaksızlıktan dolayı çöker.” (Çiçero)

Günümüzde insanlarda bulunan eksik unsurlardan en önemlilerinden birisi de ahlaktır. Çocuğun insanî vasıflara sahip, duyarlı biri olarak yetişmesinde, ahlâki değerlerin önemli bir rolü vardır. Ahlâkî değerler, çocuğun olumlu davranışlar kazanmasına öncülük eder, onun başarılı olması, toplum içinde sayılması ve saygınlığını artırır.

Ahlak, neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu belirten davranışsal ilkelerdir. Etik ve ahlak iç içe gibi gözükse de birbirinden ayrı kavramlardır. Etik, bir meslek alanında, sorumluluk bilinci ile nelerin yapılabileceğini ve nelerin yapılamayacağını gösteren ilkelerdir. Etik, daha çok, mesleklerle, mesleki alanla ilgilidir; ahlaka göre dar bir alana ve anlama sahiptir; ahlak, daha geneldir. Tüm toplumu ilgilendirir. Bir milleti oluşturan unsurlarda olan toplumun ahlaklı olması gelecek açısından çok önemlidir.

Değerler kişinin, kendisi ve çevresiyle barışık ve uyumlu yaşamasına yardımcı olur, bireyleri mutlu eder; koruyucu ruh sağlığı açısından gereklidir. Değerleri sarsılan bir toplumun fertlerinde, karakter sorunları görülür; buna bağlı olarak, ruhsal bozukluklar artış gösterir.  Hayvanların davranışlarını, içgüdüleri yönlendirir. İnsan ise sadece ihtiyaçlarına, iç dürtülerine göre davranmaz; insan, davranışta bulunurken,  değerleri, vicdanı, ahlak ve hukuk kurallarını dikkate alır.

Felsefe, değerleri ve ahlakı sorgular; kaynağını ve etkilerini tartışır; değerlerin ve ahlakın nasıl olması gerektiğini söyler.

İlkçağ filozoflarından Epikür, “Hayatta, komşunun haber almasından korkacağın/ utanacağın hiçbir şeyi yapma!” demiş; kendince, ahlaklı davranışın ölçütünü belirlemiştir. Kabul edilebilir bir ilke!

Aristo, insanın aşırılıklardan kaçınarak, orta kararda davranmasının iyi olduğunu dile getirmiştir. Buna göre, örneğin, “cimrilik ve savurganlık kötü, cömertlik iyidir.” Aristo’ya göre sadece bilgili olmak kişiyi, erdemli  (iyi insan) yapmaya yetmez; erdem, doğru bilgiye dayanarak doğru davranmaktır. Ona göre eğitimin amacı, bilgili ve aynı zamanda iyi insan yetiştirmek olmalıdır.

Farabi’nin, “Erdemli Şehir” adlı bir hayali vardı. Ona göre devlet ve aile, bireyleri eğiterek, “iyi insanlar” yapabilirse bu iyi insanlar iyi mahalleyi, iyi mahalleler iyi şehri, iyi şehirler… iyi dünyayı oluşturacaktır. Farabi’ye göre daha iyi bir dünya mümkündür ve bunun yolu, eğitimdir; değerler ve ahlak eğitimidir.

Filozof Kant, menfaat veya haz elde etmek amacıyla yapılan davranışların, ahlaki olmadığını belirtir; Kant’a göre ahlaki (erdemli) davranış, hiçbir çıkar ve haz gözetmeksizin, bir insanlık görevi olarak, kurala uygun davranıştır. Kant, menfaat ve haz gözeterek yapılan davranışın, ahlaki olmadığını savunur. Doğru kabul edilebilir bir düşünce!

Dinler, insanları ahlaklı olmaya çağırır. Dinlere göre toplumların çöküş sebebi, huzursuzluğun ve fenalıkların kaynağı, ahlaksızlıktır. Ahlak konusunda hem kendimiz hem de çocuklarımız için şüphesiz en güzel örnek Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav), “İnsanların en iyisi, insanlara en faydalı olanıdır; insanların en kötüsü ise insanlara en çok zarar verenidir.”,  “Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi, sen de başkasına yapma” demiştir.

Eğitim sadece istendik yönde bilgi aktarmak değildir.  Öğrencilerde sağlıklı, tutarlı, ahlaklı ve dengeli bir kişilik oluşturmak,  eğitimin en temel amaçlarından birisidir. Öğrenimin yanında süreç boyunca yeni davranışlar, dürüstlük, saygılı olma, ahlaki değerlere uyma, rahat iletişim kurma, insan ilişkilerine özen gösterme, nezaket kurallarına uyma,  toplum kuralları, evrensel değerler ve iyi bir vatandaş olma konusunda aktarım yapılmalı ve insanlara yeni davranışlar edindirmelidir.

Yeni buluşlar yeni teknolojiler, yeni ulaşım ve insan ilişkileri metotları insan hayatını yıldan yıla değiştirmektedir. İnsan eğitimini bilinçli bir şekilde sistemlice yürütülmelidir. İnsanı en iyi niteliklerle yetiştirmek geleceğe daha iyi bakmamızı sağlar.  

Ahlaklı bir toplum temeli sağlam atılmış bir bina gibidir. Ahlakla birlikte insan ilişkileri, iletişimleri, çalışma hayatı, eğitim hayatı her zaman daha düzenli işler. Ahlaki değerlerle donatılmış bireyler daha güzel yarınlar demektir.

Daha güzel yarınlar için, insanlık için ahlak eğitimi verilmeli ki değerlerimizi bilen, koruyan, sağlıklı bir geleceğimiz olsun. Vesselam… 

Yahya KARAKURT- Eğitimci- Yazar / Diğer Yazıları  /  Hayal Gücünün Tavanı Var mıdır? /  Bakışınız "Sevgi" Olsun

 Reklamlar

 

Okuma Nedir?

Kitap Okumanın Faydaları

Yavaş Okuma Nedenleri

Nedir Bu Hedefsizlik?

Düşünmeyi Bilmiyoruz!

Problem Çözme

Okulda Başarı Taktikleri

Haydi İnovasyon Yapalım!

Kişisel Başarının Anahtarı

Nasıl Bilim Adamı Olunur?

Beyin Geliştirmek İçin Öneriler

Sınav Kaygısı

Verimli Ders Çalışma İçin 10 Kural

Ders Çalışma Ortamı Nasıl olmalı?

Yanlış Çalışma Davranışları

Sınıfta Etkili Ders Dinleme

Not Tutmanın Faydaları

18 Adımda Test Çözme Becerisi

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt