Not Tutmanın Faydaları

Not tutmak öğrenci için çok önemlidir. Hem aynı anda dinleme yapar ve dinlediğini yazarak daha çok akılda tutmasını sağlar. Not tutmak için öğrencinin hazır bulunuşluk seviyesinin iyi olması gerekir. Öğrenmek amacıyla konuya yaklaşması gerekir.
1- Not alma eğitimin temel şartı olan “aktif katılımı” sağlar. Böylece uyanık kalmak, dikkati öğrenilen malzeme üzerinde yoğunlaştırmak mümkün olur. Diğer yandan not alma becerisi, sizin aktif bir biçimde anlatılan konunun üzerine yoğunlaşmanızı ve anladığınız bilgileri kâğıda aktarmanıza yardımcı olur. Böylelikle derse daha iyi yoğunlaşmanızı sağlar.
2- Not alma ve alınan notları yeniden düzenleme, eğitimin en büyük düşmanı olan unutmayı önler.Öğrendiğimiz bir malzemenin 1 saat içinde % 70 ‘ini, 1 gün içinde % 80’ ini UNUTURUZ.Unutma eğrisini bizim avantajımıza çevirecek en önemli girişim not tutmaktır.
3- Not almanın en önemli yararlarından biri, kendi algıladığımız biçimde derste öğrenilenleri kaydetme ve saklama imkânını sağlamasıdır. Derste alınan notlar hem bilgilerin kalıcı hale getirilmesi, hem de zaman zaman başvurulabilecek bilgi kaynağı olmasından dolayı öğrenmede büyük rol oynamaktadır.

4- İyi bir dinleyici olmanın temel kuralı not tutmak, iyi not tutmanın yolu da iyi bir dinleyici olmaktır. Bu anlamda iyi not tutmak ve iyi bir dinleyici olmak arasında sıkı bir ilişki vardır.
5- Notlarınız mutlaka açık ve anlaşılır olmalıdır. Konu başlıkları belirli bir sıraya göre gitmelidir. İçerisinde kargaşa olmamalı, sembol ve grafiklerden yararlanılmalıdır.
6- Gerekirse renkli defterler alın, sayfaları farklı renkte oldu mu daha fazla motivasyon sağlayabilir.

* Önemli Bir Araştırma
· Öğrenme konusunda yapılan bir araştırma, ortalama bir öğrencinin
· Okuduğunun ancak %20 ‘sini hatırlayabildiğini ortaya koyuyor.

· Eğer malzeme önce okunur, sonrada dinlenirse hatırlama düzeyi %40 ’a çıkmaktadır.
· Okunduktan sonra dinlenen malzeme aynı zamanda yazıldığı takdirde bu oran %60 ‘çıkmaktadır.

 


* Diğer bir araştırmaya göre;
Hayatımızın her anında yeni bilgilere ulaşırız, aklımıza yeni fikirler gelir. Bunları düzenli olarak not edersek unutulmalarını engelleriz, gerektiğinde de o bilgilerden yararlanabiliriz.
· İşittiklerimizin %20’sini hatırlıyoruz.
· Gördüklerimizin %40’ını hatırlıyoruz.
· Gördüklerimizin ve işittiklerimizin %60’ını hatırlıyoruz.
· Yaptıklarımızın yani söylediklerimizin ve yazdıklarımızın ise %80’ini hatırlıyoruz.
Öyleyse, not almak hatırlamanın, unutmamanın dolayısıyla özel bir bilgi bankasına sahip olmanın altın anahtarıdır.

Kitap okuma notları:
Kitap okuma güzel bir etkinliktir. Bu etkinlikte daha fazla yararlanmak, istediğin bölümü tekrar etmek ve gözden geçirmek için bazı bölümlerini çizmek gerekir. Önemli notları hemen yanındaki boşluğa yazmak gerekir.

Okuduğunuz kitap size aitse, konunun önemli yerlerini kitabın yan tarafındaki boşluklara düşey bir çizgi çizerek, düşey bir parantez içine alarak işaretlemekte büyük yarar vardır. Fikirden diğer bir fikre geçiş cümlelerini ise çift çizgi ile çiziniz. Bu çizgilerin yanına anahtar-kelimelerinizi size hatırlatması için aşağıdaki kısaltma harflerini yazınız. Çizilen yerin konusunu ve niteliğini belirleyen bu kısaltma harfleri, sonradan bulmak istediğinizde size yararlı olacak ve zaman kazandıracaktır. Edison Gibi Nasıl Not Tutulur?
Yahya Karakurt / Eğitimci- Yazar / Diğer Yazıları / Karakter Eğitimi / İnovatif Düşünebilmek / Hayal Gücünün Tavanı Var Mıdır?
Kişisel Gelişim / Yavaş Okuma Nedenleri / Bir Öğrenci Neden Kitap Okumalıdır? / Kitap Okumayınız! / Ders Çalışma Ortamı / Akıllı Geleceğimiz


Bilim İnsanları / Ünlü Yazarlar / Ünlü Ressamlar / Ünlü Müzisyenler / Türk Büyükleri / Türk Bilim İnsanları / Ünlü Matematikçiler / Ünlü Fizikçiler