Sorumluluklarımıza Dair

İnsan doğar, büyür, gelişir ve ölür. Bu süreç boyunca yapması gereken görevlerden dolayı sırtına sorumlulukları biner. Sorumluluklar sayesinde bizler varız ve daha anlamlıyız. İlk bakışta zor gibi gözükse de aslında düzenli bir yaşantı için olmazsa olmazımızdır.

Sorumluluk almak önemli mi gerçekten, yoksa sorumluluk olmazsa da olur mu?

Sorumluluğun anlaşılması gerçekten önemlidir. Sorumluluk insan karakterinin en önemli taşlarından birisidir. Sorumluluk sahibi insan, kendi kararlarını veren,  aldığı kararları,  görevlerini yerine getiren ve başkalarının haklarını çiğnemeden kendi ihtiyaçlarını karşılayandır.

Sorumluluk duygusu küçük yaşta doğal olarak var olur. Daha sonra çevrenin ya da insanın etkisiyle şekillenir. Nihai olarak dışarıdan verilen eğitimle karakterinin bir parçası olur. 

Sorumluluk duygusunun eksikliği insanda büyük sorunlara yol açar. Onun eksikliği telafi edilemez zira o yol almamıza en büyük vesilelerden birisidir.

Sorumluluklarımızı yerine getirmezsek ne olur?

Bu sorumluluklarını yerine getiremeyen kişiler toplum nezdinde güvenini yitirir. Bu da onları güvenilmez hale getirir. Sorumsuz insan görevlerini yerine getirmediği için başarılı olamaz. Bu da onların başkaları tarafından rahatlıkla güdülmesine sebep olabilir.

Bazı insanlar neden sorumluluklarını yerine getirmez? Bu insanlar sorumluluklarını yapmak yerine bahaneler ardına sığınıp tembellik yapmak istemektedir. O anki düşüncesine göre hareket etmektedir.  Genelde uzun vadede pişmanlıkla neticelenir.

Sorumsuz kişiler neticeyi görmek isterse çoğu zaman  o hataları yapmamak için gerekli düzenlemeleri yapabilir.

Sorumlulukla başarı arasında ilişki var mı?

Hayatta başarılı olmanın sırrı sorumluluktan geçer. Sorumlu olmak farkına varmak, hedefe ulaşmak için bir vesiledir.  Sorumlu insan görevlerini zamanında yapabildiği için inisiyatifi ele alıp kendiliğinden harekete geçebilir. Bu onu özgür yapar. Öz güven kazandırır. Yaşama daha farklı bakmasını, vizyonu geniş biri olmasını sağlar. Sorumlu insan aslında başarılı insandır.

Sorumlulukları yerine getirmeyenlere kapılar kapanır ve kişi başarısız olur. Bundan sonra gerçekleştiremedikleri için kendince hayıflanır. Yani pişman olur.

Son pişmanlık fayda verir mi?

İnsanlar yaşantılarında karşılarına çıkan fırsatları değerlendirme noktasında yaşadıkları tecrübeler onları başarıya daha çok deneyimlemeye götürür.  Fırsatları değerlendirmek gerçekten büyük bir öneme sahiptir.

Sorumluluklarımız hayatımızı oluşturur.  Sorumluluktan kaçan aslında farkında olmadan hayatından kaçmış olur.  Bahaneler sorumluluk almamızı genelde engeller.

Sosyal sorumluluklarımız neden önemlidir?

Özellikle son yıllarda sosyal sorumluluklar konusunda güzel gelişmeler olmaktadır. Toplum, hayvan hakları, çevre kirliliği, insanları etkileyen tüm konularda sosyal medya üzerinde kampanyalar düzenlenerek hızlı bir şekilde sonuca gidilebilmektedir. Sosyal sorumluluklar konusunda duyarlı yetişen, farkındalığı olan kişiler yaşanabilir yarınlar için daha fazla emek sarf ederler.  Sorumluluk sahibi insanların sayısını fazlalığı sorunsuz bir dünya için çok önemlidir.

Bütün yukarıda saydıklarımızın yanında insanların gerek kendine gerekse Allah’a karşı sorumlulukları vardır.  Bu sorumlulukların en önemli boyutunu oluşturmaktadır.  Kendimizin dışında yaratılmış diğer varlıklara da karşı sorumluluklarımız var.  Sorumluluklarını yerine getirip vicdanı rahat bir şeklide yaşantısını sürdürenlere ne mutlu…  

Yahya KARAKURT- Eğitimci- Yazar / Yazarın Diğer Yazıları  /  Geleceğin Dünyası / Çevreye Duyarlılık / Geleceğin İcatları

Paylaş  Reklamlar

 

Üretken Olmak 

Okuma Nedir?

Kitap Okumanın Faydaları

Yavaş Okuma Nedenleri

Nedir Bu Hedefsizlik?

Düşünmeyi Bilmiyoruz!

Problem Çözme

Yaratıcılık

Farkındalık

Başarılı Olmak 

Başarısızlığın Nedenleri!

Okulda Başarı Taktikleri

Modelleme (Örnek Alma)

Haydi İnovasyon Yapalım!

Kişisel Başarının Anahtarı

Nasıl Bilim Adamı Olunur?

Beyin Geliştirmek İçin Öneriler

Sınav Kaygısı

Verimli Ders Çalışma İçin 10 Kural

Ders Çalışma Ortamı Nasıl olmalı?

Yanlış Çalışma Davranışları

Sınıfta Etkili Ders Dinleme

Not Tutmanın Faydaları

Albert Einstein’dan Sözler ve Öneriler

Edison Gibi Nasıl Not Tutulur?

18 Adımda Test Çözme Becerisi

            

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt