Üretkenlik, Üretken Olmak, Üreten İnsan Olmak

Tarih boyunca insanlar farklı amaçlar doğrultusunda çeşitli eylemlerde bulundular. Kah hedefine ulaştılar kah ulaşamadılar. Süreç boyunca çeşitli ürünler ortaya çıkardılar. Ortaya çıkan ürünler insan hayatında büyük kolaylıklar sağladı.
Şimdi bir yolculuğa çıkalım. Yolculuğun seni nereye götüreceği, yani varacağın durak belli değil. Bu belirsizlik genelde kötü olsa da bazen gizemli olabiliyor. Tarihteki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından inceliyor. İnceledikçe gelişmeler hakkında bilgileniyor ve bundan büyük bir keyif alıyorsun. Bilgilendikçe mutlu oluyor ve bilim insanlarının yaşam öyküleri bir film gibi tarih süzgecinde gözünüzün önünden geçiyor. Geçmişe doğru yolculuğunda daha da derine iniyor. Daldıkça üreten insanları yakından inceliyor. Çalışmayı ve üretken olmanın inceliklerini öğreniyorsun. Üreten insanların çalışmaları hakkında bilgi sahibi oluyor. Onların zaman tünelinde yaşama mücadeleleri iyice ilginçleşiyor. Kısaca geçmiş ve günümüz arasındaki tüm gelişmeleri görüyorsun. Aradaki uçurum bazen bizi ürpertebilir. Zaman tünelinde yaptığımız hayali yolculukta farkındalığımızı artırıyor. Bilimi keşfettikçe, üreten insanların değerini daha çok anlıyoruz.

Zaman tünelinde gezindikçe dünyadaki tüm değişiklikleri gözden geçiriyoruz. Aradaki uçurum bizde büyük bir etki bırakıyor.
Gün geçmiyor ki zaman yeni üretimlere gebe kalmasın. Üretimler kendini yenileyip, her yeni üretim eskiye göre daha yeni kaliteli olanaklar sunuyor.


İcatların buluş hikâyelerini incelediğimizde bir buluşun ortaya çıkması için uygun bir ortamın doğması gerekir. Bu süreç kendiliğinden gelişmiyor. Bir uğraş, bilgi toplama, denemeler yapma ve nihayetinde ürün ortaya çıkmaktadır. Bu üretim süreci sürekli birbirini takip etmektedir.

Zaman her ne kadar bazı ürünleri tarihe gömse de yerine daha güzel sürpriz buluşlarla karşımıza çıkmaktadır. Burada asıl dikkate almamız gereken konu insanoğludur. İnsanlar çalışmasa, üretken olmasaydı, günümüzdeki teknolojiyi var olamazdı. Bazen de aklıma şu soru geliyor. Acaba icatların ortaya çıkışı yani kronolojik olarak çıkışının altında Allah’ın bir yardımı var mı? Ben var olduğuna inanıyorum. Hak edene zamanı geldiğinde bulması, ortaya çıkarması için bir ilham kaynağı vermediğini nerden bilebiliriz?
Neyse bu soruları geride bırakıp üretken olmanın ne olduğuna bir bakalım.

 

Üretken olma; İnsanın bir fikri, bir hayali yâda bir düşünceyi geliştirip proje aşama sürecinden geçirip onu somut bir ürün haline getirmesidir. Yaratıcılık sınır tanımıyor. Her geçen gün yeni bir buluşu tetikliyor. Çalışan insanlar ürettikleriyle hem insan hayatını kolaylaştırıyor, hem de insanlığa bir katkı sundukları içi mutlu oluyorlar.

Üretken İnsan Nasıl Olur?
1. Üretken insan kendini iyi tanır, yeteneklerinin farkına varır.
2. Sürekli kendini geliştirmeye çalışır.
3. Algılama yetenekleri gelişir ve sürekli araştırma yapar.
4. Zamanı iyi değerlendirir.
5. Kitap okur, kendince yazılar yazar.
6. Zekâsını geliştirecek oyunlar oynar.

Günümüzde ülkelerin diğer ülkelerden daha üstün olabilmesi için iyi eğitilmiş insan gücüne yani üreten insanlara gereksinim duyarlar. Ayrıca insanların diğer insanlarla rekabet edebilmek için çalışanlarını sürekli olarak eğitime tabii tutmaları gerekmektedir. İnsanlar hayatları boyunca sürekli olarak kendilerini geliştirmek için eğitim içinde olmak durumundadır.


Günümüzde ülkelerin diğer ülkelerden daha üstün olabilmesi için iyi eğitilmiş insan gücüne yani üreten insanlara gereksinim duyarlar. Ayrıca insanların diğer insanlarla rekabet edebilmek için çalışanlarını sürekli olarak eğitime tabii tutmaları gerekmektedir. İnsanlar hayatları boyunca sürekli olarak kendilerini geliştirmek için eğitim içinde olmak durumundadır.

Üretkenlik bilim ve teknoloji ile sınırlı değildir. Üreten kişinin öykü yazması, tasarım yapması, günlük yaşantısına bir soruna çözüm üretebilmesi de üretkenliktir. Günümüzde üretken insanlar kendi ayakları üzerinde dururlar. Başkasına muhtaç olmazlar. İnsan toplumun temelidir. Toplumun üretken olduğunun göstergesi ürettiği icatlarla doğru orantılıdır. Üreten toplumlar her zaman bir adım öndeler. Gerek teknolojik gerekse ekonomik alanlarda daha gözde olurlar. Bilim yolunda yolumuzu aydınlatan insanlara selam olsun. İyi ki üreten insanlar, üreten toplumlar var. Tüketimin azaldığı, üretimin egemen olduğu bir toplumda yaşamak dileğiyle...
Yahya Karakurt / Eğitimci- Yazar / Diğer Yazıları / Karakter Eğitimi / İnovatif Düşünebilmek / Hayal Gücünün Tavanı Var Mıdır? / Akıllı Geleceğimiz


Kişisel Gelişim Tüm Bilgiler / Beyin Hakkında Tüm Bilgiler / Genel Kültür/ Buluşlar / Buluş Hikayeleri / Belirli Günler / Atatürk'e Dair

Bilim İnsanları / Ünlü Yazarlar / Ünlü Ressamlar / Ünlü Müzisyenler / Türk Büyükleri / Türk Bilim İnsanları / Ünlü Matematikçiler / Ünlü Fizikçiler