Teknoloji ve Tasarım  Zümresi Değerler Eğitimi Çalışması

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı değerler eğitimi açısından öğrencilerin genel anlamda sağlıklı, tutarlı ve dengeli bir kişilik geliştirmelerini amaçlar. Bunun yanında öğrencilere iyi insan ve iyi vatandaş olmalarını sağlayacak bilgi, beceri, tutum, davranış ve alışkanlıklar kazandırmak hedeflenmiştir.  

Bu noktadan hareketle;
insan ilişkilerini düzenleyen dürüstlük, sabır, duyarlılık, özsaygı, çalışkanlık, dostluk, arkadaşlık, güven, özkontrol, saygı, sevgi, hoşgörü, sorumluluk, paylaşma, vatanseverlik, adil olma, işbirliği, özgürlük, yardımseverlik, aile birliğine önem verme, özgüven, hürriyet ve eşitlik gibi değerlere programda yer verilmiştir.

Emeği geçen öğretmen arkadaşlara teşekkürler...

Değerler Eğitimi Nedir? /  Ne Kadar Değerliyiz? / Teknoloji Tasarım Dersi Değerler Eğitimi

 

Teknoloji Tasarım Öğretim Programının Temelleri

Teknoloji ve Tasarım Öğretim Programı'nın Amaçları

Öğretmen ve Öğrenci Rolleri

Benimsenen Strateji ve Yöntemler

Ölçme ve Değerlendirme Anlayışı

Teknoloji ve Tasarım Öğrenme Alanları ve Üniteleri

Teknoloji Tasarım Üniteleri

Programın Uygulanma Esasları

Bunu Ben Yaptım

7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

8. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

Teknoloji Tasarım Sunuları

Biyotaklit (Biyomimetrik,Biomimicry)

Ergonomi Nedir?

Mizanpaj Nedir? Nasıl Yapılır?

            

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt