Rehberlik, Rehberliğin  Önemi, Neden Rehberlik?                                               

Günlük çalışmaların yarattığı bedensel ve ruhsal yorgunluklar bu yolla giderilerek,harcanan güç,yeniden elde edilebilmektedir.Boş zaman etkinlikleri aracılığı ile kişiler arası ilişkiler güçlenebilmekte; gerek iş olarak seçmiş olduğu alanda gerekse ilgi duyduğu başka alanlarda başarısını arttıran kişi bu çabalarıyla özgüven ve özsaygı düzeyini yükseltme olanağı bulabilmektedir.Bu doğrultuda rehberlik ve psikolojik danışmanlık gereksinimi kendisini göstermektedir.

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin öneminin anlaşılabilmesi için amacının iyi kavranması gerekir. Psikolojik danışmanın en önemli amacı bireyin  kendisini gerçekleştirmesine yardım etmektir. Kendisini tanıyan ve o doğrultuda gerçekleştiren birey,  içinde bulunduğu  toplumun değer  yargıları ile ters düşmeyen, kim olduğunu gerçekçi bir gözle algılayan, kim olabileceği hakkında daha tutarlı bir görüşe sahip, insana ve onun değerlerine saygı duyan, zamanını iyi kullanan değişmeye ve gelişmelere açık olan insandır.

Rehberlik ve Danışma Hizmetleri bu açıdan bireyin kendisini tanımasını, problemlerini çözebilmesini, kendine en uygun seçimleri yaparak gerçekçi kararlar alabilmesini, kapasitesini en uygun düzeyde geliştirerek, sağlıklı kararlar vermesini amaçlar. Rehberlik hayatın her alanında olduğu gibi eğitimin her kademesinde de vazgeçilmez bir yardım hizmetidir.

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları

Rehberlik, bireye kendisini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini kendine en uygun düzeyde geliştirmesi,çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce verilen psikolojik yardımlardır.Bu tanım doğrultusunda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin amaçlarını şu şekilde özetleyebiliriz:

- Bireyin kendisini fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden tanımasına yardımcı olmaktır.

- Türk Milli Eğitiminin yöneltme sistemi içinde temel eğitimden başlayarak öğrencilerin yeteneklerine uygun bir programı seçmesine yardımda bulunmaktır.

- Bireylerin toplumda gelişimi için okul içi ve okul dışı eğitim olanaklarını,meslekleri ve toplumun beklentilerini tanımasına yardım etmektir.

- Bireylerin problem çözme gücünü geliştirmesine, doğru kararlar verebilmesine, çevresi ile olumlu ilişkiler kurabilmesi için gerekli tutum ve beceri kazanabilmesine ve ruhsal yönden sağlıklı ve topluma faydalı olabilmesine ve kendini gerçekleştirebilmesine yardımcı olmaktır. Rehberlik Afişleri Galerisi İçin tıklayınız...

Rehberlik Afişleri 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20

Çocukları Yenilikçi Olarak Büyümeye Teşvik Etmenin 5 Yolu / Neden Ders Çalışamıyorum?

Sponsor Bağlantılar

 

Üretken Olmak 

Tasarlamak

Olumlu Düşünme

Okuma Nedir?

Kitap Okumanın Faydaları

Yavaş Okuma Nedenleri

Nedir Bu Hedefsizlik?

Düşünmeyi Bilmiyoruz!

Problem Çözme

Yaratıcılık

Farkındalık / Yenilenme

Başarılı Olmak 

Başarısızlığın Nedenleri!

Okulda Başarı Taktikleri

Başarıyla İlgili Sözler

Modelleme (Örnek Alma)

Haydi İnovasyon Yapalım!

Kişisel Başarının Anahtarı

Nasıl Bilim Adamı Olunur?

Bilim İnsanı Olabilmek...

Beyin Geliştirmek İçin Öneriler

Sınav Kaygısı

Etkili ve Verimli Ders Çalışma 

Verimli Ders Çalışma İçin 10 Kural

Ders Çalışma Ortamı Nasıl olmalı?

Yanlış Çalışma Davranışları

Sınıfta Etkili Ders Dinleme

Not Tutmanın Faydaları

Etkinlik Örneklerinin Önemi

Albert Einstein’dan Sözler ve Öneriler

Edison Gibi Nasıl Not Tutulur?

18 Adımda Test Çözme Becerisi

Zihin Kirliliği / Eğitim ve Öğretmen

İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt