Sahip Çıkalım, Teknoloji ve Tasarım’a…

“Zekanın gerçek göstergesi hayal gücüdür, bilgi değil”  - Albert Einstein

Eğitim süreci uzun bir yol olup, bu süreçte her zaman başarı istenen bir hedeftir.  Bazen ikilemler olsa da süreç sürekli kendini yeniler ve yoluna devam eder. Eğitimde önemli olan, öğrenciye dersin hedefleri doğrultusunda hayallerini sonuna kadar destekleyecek, bilgiyi maksimum seviyeye çıkartıp onu istendik yönde geliştirmektir.

Neticede eğitim havuzuna katkı sunacak, bireylerin kendini geliştireceği ve paylaşımda bulunacağı, vizyonu ve misyonu olan insanların ortak bir payda da buluşacağı bir ortam hazırlamaktır.

İşte eğitim sisteminde öğrencilerin hayal etmede sınırı olmayan bir dersi var; hayal dünyasının kapılarını sonuna kadar açan…  Bu dersin ne kadar önemli olduğunu anlamamak elde mi? Öğrencilerin hayallerinin dünyasında kim bilir ne gizli hazineleri vardır? Neler neler düşünüyorlardır. Neleri gerçekleştirmek istiyorlardır? Bunları bilmek, hayallerini açığa çıkarmak gerek. Öğrencinin düşüncesine, hayallerine saygı duymamak mümkün mü? Zira genç yaştaki çocukların hayalleri gerçekçidir, anlamlıdır,  daha yaratıcıdır çünkü daha köreltilmemiştir.

Günümüz insanında bulunması gereken en temel becerilerden biride üreten ve bilgi teknolojilerini kullanan kişiliklerin çoğalmasıdır. Bunun yanında soran, eleştiren, kavrayan, uygulayan, bir nesil yetiştirmektir. Araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenmede öğrenci, problem çözme, yaratıcılık, bilgiyi yeniden düzenleme, sorgulama, analiz etme, sentezleme, eleştirel düşünmeye yönelik çalışmalar yaparak etkin öğrenmeyi gerçekleştirir.  Öğrencilerde büyük değişiklik ortaya çıkaran bu dersin adı ne acaba? İşte cevabı; Teknoloji ve Tasarım dersi eğitimde ezbere karşı, düşünen, kurgulayan ve hayata uygulayan nesiller yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğretim Programı’nı tamamlayan öğrencilerin;

1. Merak eden, soru sormaktan çekinmeyen, gözlem ve araştırma yapmaya hevesli bir kişiliğe sahip olmaları,

2. Çevresindeki olay ve mekânlar arasındaki ilişkiyi kendine has bir bakış açısıyla değerlendirmeleri,

3. Karşılaştıkları güçlükleri yenmek için özgün çözümler üretmeleri,

4. Öz güvenini, hayal gücünü ve estetik duygularını geliştirmeleri,

5. Kendisi ve çevresi ile barışık, rekabete ve yeni yaşantılar edinmeye açık olmaları,

6. Bağımsız olarak düşünebilme alışkanlığı edinmeleri,

7. Özgün tasarımlar ortaya çıkarmaları,

8. Aldığı kararları değerlendirmeleri ve sorumluluklarını taşımaları,

9. Gelecek ile ilgili kurgular yapmaları,

10. Teknolojik gelişmeler karşısında kendilerini yenilemeleri,

11. Duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade etmeleri amaçlanmaktadır.

Eğitim öğretim sürecinde ele alınan konuların ve etkinliklerin daha iyi anlaşılması için; her bireyin kendi fikirlerini sunarak etkinlikler üretmesi gerekir. Bu bir hayal olabileceği gibi, bir merak, bir düşünce de olabilir.  Ya da yazma yeteneğini geliştirecek bir günlük de olabilir. Eğitim materyallerin artırılıp kullanılması ve ortak amaca giden süreçlerde işbirliği yapılıp uygulanması başarıyı artırmaktadır. Çoklu zekâ kuramına göre her öğrencinin farklı bir öğrenme alanı vardır. Yeter ki desteklensin…

Teknoloji ve Tasarım dersinde öğrenciler; işbirliği yaparak, araştırarak, sorarak, bilgiler toplayıp,  gözlemler yaparak, akıl ve düş gücünün yardımıyla öğrenmek istediği konuyla ilgili çeşitli varsayımlarda bulunup ötesini görebiliyor,  kendilerini yazarak, çizerek ve uygulayarak en iyi şekilde ifade ediyorlar.

Öğretmen ve öğrenciler gözlem yaparak yeni buluşlara yelken açabiliyor. Sorunlar karşısında çözüm bulan düşünen, kurgulayan bir nesil istenmektedir. Zira gelişen ülkelerde bu üst düzey düşünme yetilerinin kullanan kişiler sayesinde gerçekleşmektedir.

 Düşünen, üreten nesil için bir çözüm yolu var m?

Öğrenciler ve öğretmenler arasında daha iyiyi yakalamak konusunda bir proje veya etkinliğin paylaşılması çok önemlidir. Bu ders hem üreten, hem de ürettiklerini sergileyen öğrencilere büyük bir özgüven kazandırıp, onları olumlu yönde motive etmekteydi. Yapılan etkinlikler ve uygulamalar öğrencilerin sorunlarına çözüm bulmalarını sağlamaktadır İşte bu ders sayesinde, gelecek vaat eden gençler yetişecektir. Sadece 7 ve 8. Sınıflarda değil.  5 ve 6. Sınıfları da kapsamalıdır.

 Teknoloji ve Tasarım dersi sayesinde proje üreten gençlerin sayısı artacaktır. Günümüzde en çok ihtiyaç duyulan DÜŞÜNEN BEYİNLERİ geliştirmekte büyük yeri olan dersi geliştirmek ve okullarda, üniversitelerde yaygınlaştırmak gerekir. Herkes üreticidir, yeter ki desteklensin projeler ortaya çıksın artık…

İş işten geçmeden,

Sahip çıkalım geleceğimiz olan gençlerimize,

Ezber eğitimden uzak, düşünen, sorgulayan, üreten bir nesil için…

Sahip çıkalım, Teknoloji ve Tasarım’a…

Yahya KARAKURT- Eğitimci- Yazar / Diğer Yazıları  /  Başarısızlığın Nedenleri!/ Başarının Anahtarı İnovasyonda! / Başarılı Olmak

 Reklamlar

 

Okuma Nedir?

Kitap Okumanın Faydaları

Yavaş Okuma Nedenleri

Nedir Bu Hedefsizlik?

Düşünmeyi Bilmiyoruz!

Problem Çözme

Okulda Başarı Taktikleri

Haydi İnovasyon Yapalım!

Kişisel Başarının Anahtarı

Nasıl Bilim Adamı Olunur?

Beyin Geliştirmek İçin Öneriler

Sınav Kaygısı

Verimli Ders Çalışma İçin 10 Kural

Ders Çalışma Ortamı Nasıl olmalı?

Yanlış Çalışma Davranışları

Sınıfta Etkili Ders Dinleme

Not Tutmanın Faydaları

18 Adımda Test Çözme Becerisi

            

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt