Eğitim Her Yerde
"Bir yıl sonrasıysa düşündüğün, tohum ek.

Ağaç dik, on yıl sonrasıysa tasarladığın,

Ama düşünüyorsan yüz yıl ötesini, halkı eğit o zaman...

Bir kez tohum ekersen, bir kez ürün alırsın,

Bir kez ağaç dikersen, on kez ürün alırsın,

Yüz kez olur bu ürün, eğitirsen toplumu.

Birisine bir balık versen, doyar bir defa;

Balık tutmayı öğret, doysun ömür boyunca..."

Kuan Tzu

Eğitim yeni kuşakların toplum yaşamında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları edinmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardım etmede zaman ve yer bakımından kapsamlı, sürekli ve çok boyutludur. Eğitim denince, daha çok aklımıza okulda almış olduğumuz eğitim gelmektedir. Eğitim süreci 7’den 77’ye olduğu için, hiç bir zaman eğitim okulla sınırlandırılamaz; hayat boyu devam eden bir süreçtir. Okul eğitimi planlı, düzenli, disiplinli bir çalışmayı gerektirdiğinden eğitim hayatımızda önemli bir yer tutar.

Eğitim belli bir bilim dalında, belli bir konuda bilgi ve beceri kazandırma, yetiştirme ve geliştirme işi olduğuna göre eğitimin temeli sürekli bir ivme dâhilinde hayatımıza yön vermektedir.

Eğitim Sürekliliği

Eğitimin sürekliliği aslında kişinin kendini gerçekleştirme arzusuyla doğru orantılıdır. Verimlilik bazında yaklaşıldığında istenilen eğitim, hedeflenen başarı için kaliteli sonuçlar doğurur.

Eğitimin sürekliliğini sağlayan, toplumdaki kişilerin dinamizmi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler değişime ve gelişime yönelik adımların başlangıcıdır.  Bilimsel ve teknolojik değişime ayak uydurmak toplumsal kültürüne sahip olma bilinci sürekli bir öğrenmeyi gerekli kılmaktadır.

Öğrenme ve Eğitim

Eğitim, öğretim ve öğrenme birbiri ile iç içe olan kavramlardır. Bu kavramlar sayesinde hayatı algılar, yorumlar ve uygularız. Eğitim ve öğretimin gerek okulda gerekse her yerde asıl amacı öğrenmeyi sağlamaktır.  Öğrenmeyle birlikte değişim başlar. Öğrenmenin olmadığı bir durumda eğitimden söz etmek mümkün değildir.

Eğitimde Devamlılık

Devamlılık için farklı görmeyi öğrenmek gerekir. "Farklı görmek” dünyaya, yapılana ve yapılacak işe bakışı sorgulamayı öğrenmektir. Tüm bunlar için en önemli unsur düşünmedir. Düşünmeyle birlikte dünyamız değişir. Düşünmeyle fark eder ve yeniden değişime doğru yol alırız. Farklı kültür ve anlayış, geniş bir vizyona sahip, değişime ve gelişmeye açık kişiler hayatı yeniden yorumlar.

Toplumun gelişmişliği yeni birtakım bilgileri öğrenmeyi, yeni durum ve değişimlere uyum sağlamayı gerektirir. Adaptasyon sürecinin başarılı geçmesi daha yeni ortamlara akışı kolaylaştırır. İnsanın toplumun gerisinde kalmaması, baş döndürücü bir hızla ilerleyen gelişmelere ayak uydurabilmesi; düzenli, disiplinli ve sürekli bir çalışmayı gerektirir. Çalıştıkça kendini yeniler, yenilenmek için eğitim ve öğretimi yaşamıyla içselleştirir. Böylece daha güzel bir gelecek yaratır.

Eğitimde süreklilik her yaşta kişiler arasında bilgi alış verişiyle mümkündür. Öğrenilen bilgilerin yoğrulması, bilimsel süzgeçten geçmesi ve geleceğe aktarılması da çok önemlidir. En değerli kaynağı olan bilginin başarıyla yönetilebilmesi çok önemlidir. Bilgi yönetimine önem vermeli ve bilgi yönetim tekniklerinin öğrenilerek uygulanması sağlanmalıdır. Öğrenmede ne yaş sınırı var ne de mekân sınırı, istemek, gelişime açık olmak, öğrenmek amacıyla bakmak çok önemlidir. İnsan istedikten sonra her yaşta öğrenebilir.

Eğitim ve Başarı

Öğrenilen bilgi ve deneyimler zamanla süreç içerisinde bir değere dönüşmesi gerekir. Toplumda dinamizm ve sağlıklı bir kültür için bu gereklidir. Bireylerin sorgulama alışkanlığının gelişmesi sağlanmalıdır. "Neden?”, "Nasıl?” “Niçin?” "Neden olmasın?”, "Neyi daha iyi yapabiliriz?” ve "Nasıl daha iyi yapabiliriz?” gibi sorular herkes tarafından sürekli sorulmalı ve bir günün diğer bir günden farklı olması gerektiği bilincine ulaşılması gerekir. Yoksa rutin bir süreçle kısırdöngü bir ortam gelişir.

Kişi ve toplum olarak başarılı olmak, çağı yakalamak,  gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmak, eğitimi bir yaşam biçimi olarak görüp, ona süreklilik kazandırmakla mümkündür.

Her yerde eğitim evde, okulda, çevrede, işyerlerinde, her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılmalı ve sürekli kendini yenilemelidir.

Daha güzel yarınlar, daha başarılı bir toplum, daha sağlıklı insanlar için eğitim her yerde, değişimi bekleme, harekete geç…

Eğitim Her Yerde kitabı için tıklayınız...


Yahya KARAKURT- Eğitimci- Yazar / Diğer Yazıları  / Benim Babam / Sevginin Adıdır "ANNE"

 

 

Okuma Nedir?

Kitap Okumanın Faydaları

Yavaş Okuma Nedenleri

Nedir Bu Hedefsizlik?

Düşünmeyi Bilmiyoruz!

Problem Çözme

Okulda Başarı Taktikleri

Haydi İnovasyon Yapalım!

Kişisel Başarının Anahtarı

Nasıl Bilim Adamı Olunur?

Beyin Geliştirmek İçin Öneriler

Sınav Kaygısı

Verimli Ders Çalışma İçin 10 Kural

Ders Çalışma Ortamı Nasıl olmalı?

Yanlış Çalışma Davranışları

Sınıfta Etkili Ders Dinleme

Not Tutmanın Faydaları

18 Adımda Test Çözme Becerisi

İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt