Düşünme Zamanı

Geleceğin dünyası farklı düşünen ve üretken insanların eseri olacaktır. Teknoloji durup dururken kendiliğinden gelişmez.

Düşünce, hayal ve merakları gelişkin insanlar farklılıklarını ortaya koyarak yeni icatlar ortaya çıkarırlar. Mucitler sorunların üzerine gidip yeniden, daha farklı düşünüp,  yeni gelişmelere imza atarlar.

Kendini geliştirme ihtiyacı hissetmek büyük bir erdemliktir. Çünkü yaşantımızda ihtiyacının farkına varabilen kişiler başarmak için daha fazla  istekli olurlar. İşte başarıyı yakalamak isteyenler önüne çıkan fırsatları değerlendirmek zorundalar.

Kurgulama, hayata farklı açıdan bakma, gündelik yaşantısında rutinin dışına çıkma, farkındalığı artırıp yeni adımlar atmak gerekir.  Düşünme zamanı insanın kendini en iyi şekilde ifade ettiği andır. Bu zamanda insan hayatına yön verecek kararlar alır.

Düşünme Zamanı

Bugün hayatında bir farklılık yarat

Fikirlerin bulut gibi insanlığın üzerine salsın.

Yön versin hayata, kolaylaştırsın zorlukları,

Düşünme zamanın olsun, hayata fark atan.

 

İnsanlığın geçmişi, bugünü, geleceği…

Bilim insanlarıyla şekillendi, kocaman dünyamız.

Bir ilham, bir merak, bir hayal…

Düşünme zamanıyla ortaya çıktı icatlar.

 

Düşün ki sorunlara çözüm bulasın.

Kendini geliştirme, insanca yaşam için…

Bir yol bul, bir yol aç, zamana kulak ver.

Yeter ki düşün, düşüncenle yeni buluşlara yelken aç…

Düşünme insanın doğuşu ile başlayan, bir ömür boyu süreçte doğrudan veya dolaylı olarak geliştirilebilen insana özgü niteliktir. Tabiata baktığımızda insana ne kadar önemli bir iş düşüyor.  Sonuçta düşünen tek varlıktır. İşte bu düşünebilme ayrıcalığından dolayı diğer canlılardan farklı olarak kendisi üzerine düşünmeye başlaması ile insan var oluşunun anlamını ve nedenini fark edebilmiş ve bu yolda edindiği bilgiler ona kendi geleceğini belirleyebilme, yaşam standartlarını değiştirme hakkına sahiptir. İstediği gibi üretebilir ve dilediğini düşünebilir.

Düşünme; zihnin en önemli bir fonksiyonu olarak, algılanarak zihne gelen,verileri,beynin içsel yapıları içinden geçirerek,yeni bilgi ve sonuçlara ulaşma etkinliğidir. Descartes ‘düşünüyorum öyleyse varım der’. Aristoteles’e göre insanı hayvandan ayıran esas düşüncedir. Kant’a göre düşünmek yargılamaktır. Locke, düşünmeyi ruhun kendi üstüne yönelerek kendi işlemleri hakkında bilgi edinmesi olarak görür.

Şimdi Düşünme Zamanı

Bu etkinlik; yazma yeteneğini geliştirme, senaryo üretebilme, afiş tasarlayabilme ve yeni tasarımlar ortaya çıkarmak gibi üst düzey düşünme gerektirecek yetenekleri ortaya çıkarma ve geliştirme gibi hedefleri kapsamaktadır.

İnsanların var olan düşünce yapılarını kullanarak kendileri ve çevrelerindeki etmenlere düşündüğü sürece istediği gibi değişiklikler yapabilir. Yeter ki isteyelim...

Yahya KARAKURT- Eğitimci / Yazarın Diğer Yazıları  / Düşünmeyi Bilmiyoruz!!! / Düşünce Nedir? / Rehberlik / Projeler

Paylaş  Sponsor Bağlantılar

 

Üretken Olmak 

Tasarlamak

Olumlu Düşünme

Okuma Nedir?

Nedir Bu Hedefsizlik?

Nasıl Bilim Adamı Olunur?

Düşünmeyi Bilmiyoruz!

Problem Çözme

Başarılı Olmak 

Modelleme (Örnek Alma)

Farkındalık

Sınıfta Etkili Ders Dinleme

Kişisel Başarının Anahtarı

Edison Gibi Nasıl Not Tutulur?

Bilim İnsanı Olabilmek...

Yavaş Okuma Nedenleri

Yanlış Çalışma Davranışları

Etkili ve Verimli Ders Çalışma 

Okulda Başarı Taktikleri

Başarıyla İlgili Sözler

Yaratıcılık

Etkinlik Örneklerinin Önemi

Haydi İnovasyon Yapalım!

Albert Einstein’dan Sözler ve Öneriler

Beyin Geliştirmek İçin Öneriler

18 Adımda Test Çözme Becerisi

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt