Çocukların Merakına Kulak Verin!

Çocuğun eğitimde başarılı olmasının en önemli faktörlerinden birisi de meraklı bir kişiliğe sahip olmasıdır.  Kişinin zeki oluşu da başarıyı pozitif yönde etkilemektedir.  Ancak çocuğun zeki olması tek başına yeterli değildir.  Bunun yanında aile bireyleri ve içinde yaşadığı çevre de çocuğun gelişimine olumlu katkı sunabilir.  Çocuğu bu manada sürekli destekleyici İfadeler kullanmak zorundayız.  “Aferin bunu yapabilirsin.” “Başarılı olabilirsin.” gibi mesajlarla çocuğa sürekli pozitif mesajlar vererek onu yönlendirebiliriz.

 Aile, okul ve çevresinde destek alan çocuklar öğrenmeye daha istekli olur.  Merak duygusu çocuğun öğrenme algısını tetikler ve öğrenmeye daha hevesli bir kişiliğe sahip olmasına sebep olur.  Zaten düşündüğümüzde de öğrenme isteği ve merak olan kişiler daha çabuk öğrenirler.  O yüzden kişide öğrenme isteğinin belirgin bir şekilde olması gerekir.   
  

Merak duygusu içerisinde barındıran çocuk bilgiye açık olur, öğrenmeye çalışır.  Çocuk öğrenmek istediği konuyla ilgili merakından dolayı sürekli sorular sorar.  Onların sorduğu her soru aslında öğrenmek istedikleridir.  Bu dönemde büyükler sabırlı olmalı ve çocukların sormak istediklerini mantıklı bir şekilde cevaplamaları gerekir.  Bu zamanda sorulardan dolayı çocuğa kızmak, onu yargılamak, onun öğrenme merakını bilmeden baltalamış oluruz.  O yüzden ebeveynler dikkatli olmalı…  Bu konuda büyüklere büyük iş düşmektedir.  Çocukları soru sormaktan hiçbir zaman vazgeçirmemeliyiz.  Vazgeçirersek onların öğrenme isteklerini yok edebiliriz. Meraklı çocuk öğrenendir, meraklı çocuk üretendir, yaratıcıdır.  Aile bireyleri çocuğun merak duygusunun oluşmasına katkıda bulunursa çocukta kendini yeniler ve başarılı olur.

Beynimizin en fazla %15’ini kullandığımız tahmin ediliyor. Araştırmalara göre yeteneklerimizi belirlememizdeki en önemli faktör zekâmız değil, öğrenme sürecimizdir. Her çocuk kendi kapasitesi ölçüsünde öğreniyor,  kendilerine güveniyor ve neyi nasıl öğreneceğini iyi biliyor. Bu da onların özgüveni ve öğrenme isteği ölçüsünde gerçekleştiriyorlar.  Çevresine karşı öğrenme algısı yüksek olup,  çoğu zaman anlamlandırmadığımız hareketler yaparlar.  Neticesinin ne olduğunu bilmeden içsel olarak araştırıp öğrenirler.

Beyin düşünürken üç dil kullanıyor. Bunlar görsel, işitsel ve kinestetik’tir.

Görsel: Dış dünyayı ve iç görsel imgeleri görmek, görüleni yaratabilmek ( okumak, tasarlamak,  resim yapmak yazmak vb.)

İşitsel: Dış dünyayı ve iç sesleri dinlemek, duyulanı ifade etmek ( konuşmak, şarkı söylemek, mırıldanmak, müzik yapmak vs.)

Kinestetik (Bedensel): Dış dünyayı ve kişisel duygulanımları, fiziksel bir takım belirtileri hissetmek, hareket edip, eyleme geçirmek ( dokunmak, pratiğe dökmek, hareket etmek, denemek, el becerileri sergilemek vb.)

Her çocuk,  biriciktir, kendine has özelliklerle doğar.  Öğrenme tarzı farklı olabilir. Bize düşen onları doğru okumak, iyi yönlendirmek gerekir.  Onların meraklarına her zaman cevap vermek gerekir.  Merak ve öğrenme arasındaki ilişkiyi iyi anlamak gerekir.

Çocuklarımızda bu kadar “merak” varken, bizlerde “öğrenmelerini” istiyorsak her zaman onlara yardımcı olmalıyız.  Öğrenmeye en aç ve bunu en doğal biçimiyle her saniye yapan çocuklarımıza sağlıklı, başarı ve mutluluk dolu bir ömür temennisiyle…

Yahya KARAKURT- Eğitimci- Yazar / Yazarın Diğer Yazıları  / Çocukları Yenilikçi Olarak Büyümeye Teşvik Etmenin 5 Yolu  Yaratıcılık / İnovasyon / Çocuğum Beni Dinlemiyor? / Çocukları İçine Kapanıyor

Üretken Olmak 

Tasarlamak

Olumlu Düşünme

Okuma Nedir?

Nedir Bu Hedefsizlik?

Nasıl Bilim Adamı Olunur?

Düşünmeyi Bilmiyoruz!

Problem Çözme

Başarılı Olmak 

Modelleme (Örnek Alma)

Farkındalık

Sınıfta Etkili Ders Dinleme

Kişisel Başarının Anahtarı

Edison Gibi Nasıl Not Tutulur?

Bilim İnsanı Olabilmek...

Projeler

Etkili ve Verimli Ders Çalışma 

Okulda Başarı Taktikleri

Başarıyla İlgili Sözler

Yaratıcılık

Etkinlik Örneklerinin Önemi

Haydi İnovasyon Yapalım!

Albert Einstein’dan Sözler ve Öneriler

Beyin Geliştirmek İçin Öneriler

Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Design, By Karakurt